Werklozen voortaan een jaar voor pensionering vrijgesteld van sollicitatieplicht

Vanaf 1 mei versoepelt het Ministerie van Sociale Zaken de regels rondom de sollicitatieplicht voor 65-plussers. Formeel gezien gaat het om een vrijstelling van de sollicitatieplicht in het jaar vóór pensionering. De AOW-leeftijd is nu nog 66, dus dit geldt voor alle 65-plussers. Schuift de AOW-leeftijd op, dan volgt de sollicitatievrije periode. 

Op dit moment hebben alleen werklozen vrijstelling van sollicitatieplicht, wanneer zij in het laatste jaar voor pensionering worden ontslagen. Mensen die al langer WW krijgen, moeten blijven solliciteren tot de pensioendatum. Dit onderwerp van discussie werd eind maart in behandeling genomen tijdens een debat in de Tweede Kamer. 
 

Vrijstelling voor iedereen

Als minister van Sociale Zaken beloofde Wouter Koolmees (D66) het verschil ongedaan te maken. Maar het is nog niet duidelijk of iedereen tot de pensioendatum moet solliciteren, of wordt vrijgesteld van de sollicitatieplicht. Koolmees: “De minister moet het besluit nog tekenen, maar wanneer hij dit doet, dan kan de maatregel per 1 mei ingaan.”
 

3 Procent vindt baan

Met name de partijen SP, 50Plus en PvdA keuren de soms uitzichtloze situatie van 55-plussers op de arbeidsmarkt af. SP’er Jasper van Dijk: “Als 55-plusser zonder werk heb je het niet makkelijk. De kans om een baan te vinden is slechts 3 procent.” Dat berekende het tv-programma Radar afgelopen jaar. Dit percentage zal komend jaar hoger liggen, maar werk vinden is en blijft een lastig proces. 
 

Erg dubbel

In het debat gaf Steven van Weyenberg (D66) een voorzet voor Koolmees: “Als je nu een jaar voor je AOW-leeftijd werkloos wordt, dan ben je vrijgesteld en hoef je niet te solliciteren. Als je werkloos bent, moet je blijven solliciteren. Dat is erg dubbel. De maatregel van Koolmees kan worden gezien als een gebaar richting werkgevers. Koolmees overlegt met hen over de vernieuwing van het pensioenstelsel. Daarbij wordt ook gekeken naar zware beroepen. Koolmees vindt dat werkgevers in de afgelopen twintig jaar weinig werk hebben gemaakt van het treffen van de juiste maatregelen om mensen gezond hun pensioen te laten halen. 

Bron: Volkskrant