Wet doorwerken na AOW definitief goedgekeurd

De Eerste Kamer heeft de Wet Doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd goedgekeurd. Hierdoor wordt het gemakkelijker voor werkgevers om gepensioneerden in dienst te houden.

Doorwerken na AOW gemakkelijker vanaf 1 januari 2016

De nieuwe wet maakt het voor werkgevers aantrekkelijker om AOW'ers na de pensioengerechtigde leeftijd in dienst te houden of juist te nemen. De wet werd in 2012 al aangekondigd, maar is nu pas definitief goedgekeurd. Eerder werd al bekend gemaakt dat de Wet doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd per 1 januari 2016 wordt ingevoerd.

Kortere loondoorbetaling bij ziekte

De wet wijzigt een aantal belangrijke zaken omtrent het werken met oudere werknemers. Zo wordt de loondoorbetaling bij ziekte ingekort. In de huidige situatie kunnen AOW'ers nog twee jaar doorbetaald worden bij ziekte, mede omdat zij geen recht hebben op WIA. Door de nieuwe wet wordt deze termijn verkort tot dertien weken. In 2018 wordt dit mogelijk zelfs ingekort tot zes weken.

Inzet AOW’er niet ten koste van jongere medewerker

Ook probeert minister Asscher de kritiek dat deze wet de arbeidspositie van andere werknemers ondermijnt te ontkrachten. Hiervoor maakt hij het ook in de publieke sector verplicht om doorwerkende AOW'ers bij een reorganisatie als eerste te ontslaan.

Ook is een werkgever niet verplicht om het verzoek van een AOW-gerechtigde werknemers goed te keuren om meer uren te gaan werken. Deze maatregel moet voorkomen dat de inzet van AOW-gerechtigde werknemers ten koste gaat van andere werknemers.

Minimumloon voor AOW-gerechtigde werknemers

Tot slot krijgen AOW-gerechtigde werknemers recht op minimumloon, iets dat zij op dit moment niet hebben. Daarnaast moet een AOW'er, als er een cao van toepassing is, hetzelfde loon krijgen als andere werknemers die hetzelfde werk doen.

Wet doorwerken na AOW aanvulling op WWZ

Naast bovengenoemde maatregelen heeft ook de hernieuwde Wet Werk en Zekerheid het in dienst nemen en houden van AOW-gerechtigde werknemers aantrekkelijker gemaakt. Zo bepaalt deze wet dat een werkgever het contract bij het bereiken van de AOW-leeftijd zonder tussenkomst van UWV of de rechter kan opzeggen. Wel gelden de normale ontslagregels op het moment dat een AOW'er in vaste dienst wordt genomen. Verder hoeft een werkgever bij ontslag van een AOW-gerechtigde werknemer geen transitievergoeding te betalen. 

Meer weten over werken met AOW'ers?

De goedkeuring van de Wet Doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd is een nieuwe stap in het vergroten van de inzetbaarheid van oudere werknemers. Wilt u hier meer over weten? Lees dan meer over het inhuren van een 65-plusser of neem vrijblijvend contact op voor meer informatie.

Bron: PWdegids.nl