Wet doorwerken na AOW-gerechtigde leeftijd per 2016 actief

Per 1 januari 2016 wordt de Wet doorwerken na AOW-gerechtigde leeftijd ingevoerd. Door de nieuwe wet gaan diverse nieuwe maatregelen gelden voor (werken met) AOW-gerechtigde werknemers.

Doorwerken na het pensioen

Zoals de naam al doet vermoeden moet de Wet doorwerken na AOW-gerechtigde leeftijd het gemakkelijker en aantrekkelijker maken om ook na de pensioenleeftijd door te blijven werken of juist een AOW-gerechtigde werknemer in dienst te nemen of houden. De wet is een gevolg van het advies van de Sociaal-Economische Raad (SER) uit 2006 en wordt per 1 januari 2016 daadwerkelijk ingevoerd.

Maatregelen Wet doorwerken na AOW-gerechtigde leeftijd

De invoering van de Wet doorwerken na AOW-gerechtigde leeftijd brengt een aantal belangrijke wijzigingen met zich mee voor zowel werknemer als werkgever. Bij de maatregelen is niet alleen rekening gehouden met de bijzondere arbeidsmarktpositie van deze oudere werknemers, maar ook met het risico op verdringing van jonge werknemers. 

Onderstaand de belangrijkste gevolgen van de Wet doorwerken na AOW-gerechtigde leeftijd:

  • De loondoorbetalingsplicht tijdens ziekte voor werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt, wordt beperkt tot maximaal dertien weken;
  • Als een zieke werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt, gelden er minder zware re-integratieverplichtingen voor de werkgever;
  • Als een zieke werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt, geldt in plaats van twee jaar slechts gedurende dertien weken een opzegverbod. Hierdoor kan een werkgever na deze dertien weken het arbeidscontract beëindigen. Hierbij geldt, ongeacht de duur van de arbeidsovereenkomst, een opzegtermijn van een maand;
  • De wettelijke ketenregeling kan worden verruimd. Dit betekent dat werkgever en werknemer overeen kunnen komen dat na bv. zes tijdelijke contracten of een dienstverband van 48 maanden een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat.

De maatregelen moeten AOW-gerechtigde werknemers dus aantrekkelijker maken om in dienst te nemen en zo de positie op de arbeidsmarkt van deze groep versterken. Een belangrijke maatregel met het oog op de toekomst en de toenemende vergrijzing van de beroepsbevolking.

Vraag het onze HR-specialist

Meer weten over de Wet doorwerken na AOW-gerechtigde leeftijd of het werken met oudere werknemers? Bekijk dan onze pagina over Werken met 65-plussers en neem vrijblijvend contact op voor meer informatie.

Bron: HRpraktijk.nl