Wie neemt de regie bij flexwerk: HR of inkoop?

Bij Nederlandse ondernemingen wordt bijna 30 procent van de werkzaamheden uitgevoerd door flexmedewerkers. Maar wie is binnen het bedrijf verantwoordelijk voor deze uitzendkrachten? En hoe krijgt HR (meer) grip op de inzet van flexwerkers?

Steeds meer bedrijven werken met flexmedewerkers of uitzendkrachten. De vraagt rijst dan ook wie er binnen een organisatie over de flexmedewerkers moet gaan: de afdeling HR of inkoop? Wie trekt leveranciers aan, wie stelt contracten op en wie behoudt het overzicht? Het digitale platform HR Praktijk organiseerde een rondetafelgesprek over dit onderwerp. Zeven HR-directeuren uit diverse branches spraken met elkaar, onder leiding van Frank Roders en Hetty Moll van Compagnon en Hugo-Jan Ruts van ZiPconomy.
 

Verschillen per bedrijfstak, branche en organisatievorm

Uit het rondetafelgesprek blijkt al gauw dat de manier waarop er met flexwerk wordt omgegaan, per bedrijfstak, branche en organisatievorm verschilt. In sommige organisaties zijn flexmedewerkers het exclusieve domein van de inkooporganisatie, terwijl andere organisaties deze werkzaamheden laten uitvoeren door HR. Frank Roders vertelt: “Als we de media mogen geloven, wordt flexwerk voor organisaties de komende jaren alleen maar belangrijker en moeten organisaties daarop een heldere visie gaan ontwikkelen. Maar partijen zijn nog zoekende: men realiseert zich dat bij inkoop de kwalitatieve kant van inhuur onvoldoende wordt belicht en men ziet ook dat HR de regie naar zich toe moet trekken.”
 

Typisch HR-thema

Onlangs voerde ZiPconomy een onderzoek uit naar dit onderwerp. Aan organisaties werd gevraagd wie er over flexwerk moet gaan: HR of inkoop? Jan Ruts van ZiPconomy: “De onderzoeksresultaten laten er geen twijfel over bestaan: een overgrote meerderheid van de geënquêteerden vindt het managen van flex een typisch HR-thema. Ook de inkoopmanagers delen die mening. Maar, zo zeggen de ondervraagde managers, HR moet beslist geen processen gaan overnemen. Deelprocessen moeten blijven liggen op andere plekken in de organisatie.”
 

Regierol voor HR

Alle tafelgenoten konden zich vinden in de stelling dat HR weliswaar een regierol moet spelen, maar dat HR beslist niet alle uitvoerende handelingen naar zich toe moet trekken. Onder regie wordt het aansturen van de hele keten verstaan: van het rapporteren over het flexproces, het monitoren van de kosten en baten en het onderhouden en optimaliseren van de kwaliteit en effectiviteit. Ook kan HR zich richten op strategische vraagstukken en de wet- en regelgeving rondom de Wet werk en zekerheid en de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties.
 

Gemakkelijker gezegd dan gedaan

HR moet dus de regie nemen, maar de vraag blijft hoe. Ruts: “Nederland heeft eerder de uitzendbranche en de interimmanagers uitgevonden, dus waarom zouden wij op het gebied van flexwerk ook niet succesvol kunnen pionieren? In vergelijking met veel andere landen ontstaan in Nederland veel nieuwe hybride constructies.” De HR-directeuren die deelnamen aan het rondetafelgesprek sluiten zich bij deze ontwikkelingen aan. Maar, zo geven velen van het ook toe, dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Organisaties moeten eerst bepalen hoe zij het meest uit hun interim professionals halen. Bovendien moet het flexwerk afgestemd worden met het vaste personeel: wat is de meest effectieve werkverdeling? Hier kan een goed doordacht businessmodel uitsluitsel in brengen.
 

Advies van Uitzendbureau 65plus

Bent u benieuwd naar het volledige verslag van het rondetafelgesprek? Deze leest u op de website van HR Praktijk. Heeft u na het lezen van dit artikel vragen over de relatie tussen flexmedewerkers, HR en inkoop? De HR specialisten van Uitzendbureau 65plus lichten een en ander graag toe en denken met u mee. Daarnaast kunnen wij organisaties (inkoop én HR) voorzien van gemotiveerde en gekwalificeerde arbeidskrachten die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt!

Bron: HR Praktijk