Wijziging Wet doorwerken na AOW-gerechtigde leeftijd

Wijziging Wet doorwerken na AOW-gerechtigde leeftijd

Sinds 1 januari 2016 zijn er enkele wets- en cao-wijzigingen doorgevoerd. Een van die wijzigingen heeft te maken het de Wet doorwerken na AOW-gerechtigde leeftijd. Lees hier meer informatie over de wetswijziging.

In het voorjaar van 2015 heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel ‘Werken na de AOW-gerechtigde leeftijd’. Met dit wetsvoorstel wil de regering een versoepeling bereiken van de regels voor werken na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd, bijvoorbeeld door werknemers te stimuleren om oudere werknemers in dienst te nemen óf te houden. De wetswijziging is ingevoerd per 1 januari 2016 en omvat de volgende aanpassingen en veranderingen.
 

Minimumloon

AOW’ers krijgen - net als andere werknemers - recht op ten minste het minimumloon. Voor uitzendkrachten in dienst bij een uitzendonderneming blijft het loonverhoudingsvoorschrift wel van kracht.
 

Loondoorbetaling bij ziekte

Heeft u een AOW’er met en overeenkomst voor onbepaalde of bepaalde tijd in dienst? Dan wordt de loondoorbetaling bij ziekte teruggebracht naar dertien weken. In 2018 worden deze maatregelen geëvalueerd en dan wordt beoordeeld of de loondoorbetaling bij ziekte tot zes weken moet worden teruggebracht.
 

Opzegtermijn

De opzegtermijn van een overeenkomst voor onbepaalde en bepaalde tijd van een AOW’er wordt maximaal één maand.
 

Verzoek verhogen werkuren

Wil een medewerker die de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt, het aantal werkuren uitbreiden? Als werkgever bent u niet meer verplicht om in te gaan op dit verzoek.
 

Ziektewetuitkering

Een AOW-gerechtigde uitzendkracht met een uitzendovereenkomst met uitzendbeding kan recht hebben op een Ziektewetuitkering voor de duur van maximaal dertien weken. Hierbij kan het ziekengeld worden verhaald op de werkgever. Op basis van de cao voor uitzendkrachten (NBBU) moet de uitzendorganisatie tijdens deze dertien weken de uitkering aanvullen tot 90 procent van het uitkeringsdagloon.
 

Fasensysteem

Werkgevers kunnen in vier jaar tijd maximaal zes contracten met een AOW-gerechtigde werknemer aangaan, voor er een vast dienstverband moet worden overeengekomen. Door deze regel zal het fasensysteem AOW-plus komen te vervallen. Door het overgangsrecht zal de huidige uitgebreide fase 3 voor AOW-gerechtigden per 1 juli 2016 uit de cao verdwijnen: vanaf dan zal het fasensysteem van de NBBU gelden voor AOW-gerechtigden.
 

Wijzigingen Wet aanpak schijnconstructies

Naast de wijzigingen in de Wet doorwerken na AOW-gerechtigde leeftijd, vinden er ook veranderingen plaats in de Wet aanpak schijnconstructies (WAS). Zo wordt een werkgever verplicht om voor iedere werknemer een minimaal deel van het loon (gelijk aan het netto wettelijke minimumloon) giraal uit te betalen. Naast deze transparantie moet ook de loonstrook transparanter worden: de bedragen waaruit het loon is samengesteld, moeten worden gespecificeerd. Het gaat hierbij ook om eventuele onkostenvergoedingen en bedragen die op het loon worden ingehouden. Daarbij wordt het verbod van inhoudingen op en verrekeningen met het minimumloon uitgesteld tot 1 juli 2016.
 

Vraag meer informatie

Wilt u meer informatie over de wijzigingen in de Wet doorwerken na AOW-gerechtigde leeftijd of de Wet aanpak schijnconstructies? Kijk dan op de website van brancheorganisatie NBBU: zij geven een handig overzicht met alle wijzigingen. Uiteraard kunt u ook contact opnemen met de HR specialisten van Uitzendbureau 65plus. U kunt vrijblijvend uw vragen aan hen stellen en zij lichten een en ander graag aan u toe.

Bron: NBBU
 

Reageren