Wijzigingen van waardeoverdracht pensioen

Vanaf 1 maart is de Wet waardeoverdracht klein pensioen in werking gegaan. Dit wetsvoorstel wijzigt de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet. Maar wat betekent dit nu voor u? Lees hier alles over de eerste wijzigingen van de Wet waardeoverdracht klein pensioen.

Uit het inwerkingtredingsbesluit blijkt de wet verschillende ingangsdata te kennen. In eerste instantie was het de bedoeling om alle maatregelen uit de Wet per 1 januari al in te laten gaan. Echter bleek dat dit niet haalbaar was. Het grootste deel van de maatregelen, zoals het vervallen van mini-pensioenen en de automatische waardeoverdracht van kleine pensioenen, gaat pas per 1 januari 2019 in. Pensioenuitvoerders kunnen dus per die datum kleine pensioenen overdragen, zonder toestemming van de werknemer.
 

Nieuwe regels

Vanaf 1 januari 2019 gelden de nieuwe regels pas voor de automatische waardeoverdracht van kleine pensioenen. Bestaande kleine pensioenen mogen pas per 1 januari 2020 automatisch worden overdragen. Afkoop is nog toegestaan als waardeoverdracht voor vijf jaar niet mogelijk, bijvoorbeeld omdat een ex-werknemer geen nieuwe baan vindt. Of wanneer hij een baan aanneemt zonder pensioenregeling.
 

Een klein begin

De wijzigingen die per 1 maart 2018 zijn ingegaan, zijn niet heel ingrijpend. De fiscale leeftijd, collectieve waardeoverdracht, het bezwaarrecht bij aanpassingen van de fiscale pensioenrichtleeftijd en pensioenverevening bij scheiding, zijn de grootste aanpassingen. De meeste werkgevers zullen hier bijna niet mee in aanmerking komen.

Bron: Rendement