Wijzigingen Wet werk en zekerheid per 1 januari 2016

Wijzigingen Wet werk en zekerheid per 1 januari 2016

In 2015 en 2016 verandert er veel in het arbeidsrecht. Deze veranderingen hebben alles te maken met de ingevoerde Wet werk en zekerheid (WWZ). Per 1 januari 2016 staan er weer enkele veranderingen op stapel. Wij lichten een en ander voor u toe.

Momenteel verandert er veel op het gebied van arbeidsrecht. Zo worden de regels rond flexwerken aangescherpt, wordt het ontslagrecht aangepast en wordt de duur van de WW beperkt. Deze veranderingen hebben alles te maken met de in 2015 ingevoerde Wet werk en zekerheid (WWZ). De Wet werk en zekerheid is bedoeld om het ontslagrecht sneller en goedkoper te maken, de positie van flexwerkers te versterken en meer mensen uit de WW aan het werk te krijgen. De wijzigingen worden in etappes doorgevoerd: deze vinden plaats per 1 januari 2015, 1 juli 2015 en 1 januari 2016.
 

Doorgevoerde wijzigingen in 2015

Het afgelopen jaar zijn er in januari en juli al verschillende wijzigingen doorgevoerd in de Wet werk en zekerheid, met name op het vlak van flexibele arbeid en ontslag. Zo krijgen werknemers eerder een vast dienstverband, zijn de regels rondom ontslag en ontslagvergoeding aangescherpt en mogen er in tijdelijke contracten geen proeftijden worden opgenomen (contracten korter dan 7 maanden). Verder is het concurrentiebeding in contracten gewijzigd en gelden er andere regels voor ontslag. Bent u benieuwd naar de wijzigingen die eerder zijn doorgevoerd? Bekijk op onze website de aanpassingen per 1 januari 2015 en 1 juli 2015.
 

Duur Werkloosheidswet teruggebracht

De wijzigingen die per 1 januari 2016 doorgevoerd worden, hebben veelal invloed op de Werkloosheidswet (WW). Zo wordt de maximale duur van de WW tussen 1 januari 2016 en 1 juli 2019 met één maand per kwartaal geleidelijk verkort. Momenteel ontvangt iemand 38 maanden een WW-uitkering, maar in 2019 is de maximale publieke WW-uitkering nog slechts 24 maanden. Sociale partners kunnen via cao-afspraken een verlenging van de WW van maximaal 14 maanden overeenkomen.
 

Beschikbaar werk aanvaarden

De wet bepaalt dat werknemers die hun baan verliezen zo snel mogelijk van werk naar werk begeleid. Hierdoor zijn deze werknemers zo kort mogelijk werkloos. Om dit te realiseren, heeft de overheid de volgende regel ingesteld: ontvangen mensen langer dan een half jaar een WW-uitkering, dan worden ze verplicht om al het beschikbare werk te aanvaarden. Is het loon bij deze baan lager dan de WW-uitkering, dan wordt dit salaris aangevuld tot het niveau van de uitkering. Op die manier is werken altijd aantrekkelijker dan in de WW te blijven.
 

Meer informatie over de wijzigingen

Wilt u meer weten over de wijzigingen die voortvloeien uit de Wet werk en zekerheid? Neem contact op met de HR specialisten van Uitzendbureau 65plus! Wij kunnen u meer informatie geven over de doorgevoerde aanpassingen en de aanpassingen die nog worden verwerkt. Daarnaast kunt u bij Uitzendbureau 65plus terecht wanneer u als werkgever een werknemer wilt aannemen die de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt: wij beschikken over een pool van gekwalificeerde en gemotiveerde medewerkers!
 

Bron: Rijksoverheid
 

Reageren