Wordt doorwerken na 65 gemakkelijker?

Het kabinet wil doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd gemakkelijker maken en debatteert vandaag over de invoering van de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd. Deze wet zou per 1 januari 2016 van kracht moeten worden.

Doorwerken na AOW-gerechtigde leeftijd stimuleren

Het aantal 65-plussers is de afgelopen jaren sterk toegenomen en staat nu op een aantal van ruim drie miljoen AOW-gerechtigden. Tegelijkertijd neemt het aantal werkende gepensioneerden toe. Zo waren volgens het CBS dit voorjaar 110.000 AOW-gerechtigden aan het werk als zelfstandige of in loondienst.

Het kabinet wil deze ontwikkeling verder stimuleren door het gemakkelijker te maken om na het bereiken van de pensioenleeftijd door te werken. Om dit te realiseren heeft minister Asscher van Sociale Zaken de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd opgesteld die vandaag door de ministerraad wordt besproken.

Doorwerken gemakkelijker maken

Op dit moment zijn er nog verschillende zaken die doorwerken na de pensioenleeftijd bemoeilijken. Zo staat in veel cao´s en arbeidscontracten dat werknemers automatisch worden ontslagen op de dag dat de AOW ingaat. Officieel hoeven werkgever en werknemer zich hier niet aan te houden, maar in praktijk is het een hoop geregel en overleg om een AOW-gerechtigde in dienst te houden.

Door de invoering van het voorstel van minister Asscher moet dit gemakkelijker worden. Zo kunnen werkgever en werknemer samen besluiten dat de 65-plusser ook in dienst blijft als het staatspensioen AOW ingaat. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een vaste baan, maar ook in een eindeloze reeks tijdelijke contracten. Het automatisch ontslag blijft overigens wel van kracht als de werkgever niet verder wil met de werknemer.

Oudere werknemers goedkoper

Er zijn op dit moment diverse maatregelen van kracht die het voor werkgevers aantrekkelijk maken om te kiezen voor het in dienst nemen van een AOW-gerechtigde werknemer. Zo zijn werknemersverzekeringen voor deze groep niet van toepassing en hoeft er dus geen premie betaald te worden door werkgever en werknemer. Daarnaast hoeven werknemers geen AOW-premie te betalen en hoeft de werkgever geen WW-premie af te dragen.

Een andere belangrijke factor is het loon. Doordat een gepensioneerde al een basisinkomen heeft door het staatspensioen, kan hij of zij met een lager loon toch rekenen op een goed inkomen. Dit biedt voor beide partijen een interessante uitgangspositie. In praktijk komt het dan ook steeds meer voor dat werkgever en werknemer een lager tarief afspraken als deze op contractbasis doorwerkt.

Hierdoor willen veel oudere werknemers voor een lager loon aan de slag, waardoor zij voor de werkgever vaak goedkoper zijn dan een jongere werknemer. Wel maakt het kabinet werkende AOW'ers wat duurder door vast te leggen dat zij straks minstens het minimumloon moeten krijgen.

Ouderdomspensioen en uitkering bij ziekte

Het ouderdomspensioen dat AOW´ers opbouwen kunnen zij uitstellen zodat ze later meer krijgen. Als voor de werkende AOW'er namelijk pensioenpremie wordt betaald, wordt het pensioen later nog hoger. De wens van het kabinet, dat ook burgers hun AOW later kunnen opnemen, is nog niet geregeld.

Een andere belangrijke verandering vindt plaats op het gebied van uitkering bij ziekte. Op dit moment krijgt een werkende gepensioneerde, net als jongere werknemers, een uitkering van maximaal twee jaar in geval van ziekte. Met de invoering van de Wet doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd wordt deze periode voor werkende ouderen echter terug gebracht tot zes weken. Hierbij moeten werkgevers bij ziekte van een werknemer wel meewerken aan een re-integratieplan, maar wordt de verplichte uitkering dus drastisch verkort ten opzichte van jongere werknemers.

Wat betekent doorwerken na de AOW-gerechtigde voor uw bedrijf?

Deze combinatie van maatregelen moet het dus gemakkelijker maken voor werkgevers en werknemers om na de AOW-gerechtigde leeftijd door te werken. Verschillende partijen, waaronder het FNV, hebben echter ook kritiek op het wetsvoorstel wegens mogelijke oneerlijke concurrentie voor jongere werknemers. Het is dus nog afwachten of en in welke vorm de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd uiteindelijk ingevoerd zal worden.

Heeft u vragen over het in dienst houden van een oudere werknemer of de gevolgen van de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd voor uw organisatie? Neem dan vrijblijvend contact op met de specialisten van Uitzendbureau 65plus, zij vertellen u graag meer.

Bron: Volkskrant.nl