Wordt langdurig 2e contract tussenvorm tussen vast en flex?

Wordt langdurig 2e contract tussenvorm tussen vast en flex?

Een nieuwe motie dwingt minister Asscher om samen met werkgevers en vakbonden een tussenvorm tussen een tijdelijk en vast contract op te stellen.

De motie is afkomstig van GroenLinks Parlementariër Linda Voortman en kreeg veel draagvlak in de Tweede Kamer. De motie dwingt de minister tot overleg met werkgevers en vakbonden om het aanbieden van een tweede meerjarig contract mogelijk te maken. Deze tussenvorm tussen een tijdelijk en vast contract biedt voordelen voor zowel werkgever als werknemer.
 

Huidige situatie WWZ

In de huidige Wet werk en zekerheid is het niet mogelijk om na een eerste kortdurend contract een tijdelijk meerjarig arbeidscontract af te sluiten zonder dat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat. Volgens de huidige wet is er immers sprake van twee elkaar opvolgende tijdelijke arbeidsovereenkomsten die een periode van 24 maanden overschrijden. Hierdoor gaat het laatste contract automatisch over in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Iets dat in praktijk lang niet altijd in het voordeel van de werknemer is. Dit terwijl de hervormde WWZ flexwerkers meer zekerheid moet bieden.
 

Invoering langdurig tijdelijk contract

In de motie staat dan ook de verwachting dat veel mensen met een tijdelijk arbeidscontract straks na twee jaar hun baan zullen verliezen. De komst van een tweede tijdelijk meerjarig arbeidscontract moet uitkomst bieden. Zo hoeft een werkgever de werknemer niet direct een vast contract te bieden, maar kan deze nog een tijdelijk contract van bijvoorbeeld vier of acht jaar aanbieden. De werknemer op zijn beurt kan hierdoor in dienst blijven, zonder dat het contract na twee jaar wordt opgezegd door de ketenbepaling in de WWZ.

Dit langere contract geeft weliswaar niet de zekerheid van een vast contract, maar wel meer keuzevrijheid en werkzekerheid voor flexwerkers en kan de brug zijn van flexwerk naar een vast contract.
 

Uitzonderingen

Op dit moment is het enkel in uitzonderingsgevallen mogelijk om de keten van contracten te verlengen, tot zes contracten in vier jaar, als dit in de cao is opgenomen. Ook is het mogelijk om een éénjarig eerste arbeidscontract aan te gaan met de mogelijkheid om deze daarna eenmalig met drie maanden te verlengen zonder dat de arbeidsovereenkomst overgaat op een vast contract. Deze laatste constructie is voornamelijk bedoeld voor tijdelijke contracten op projectbasis met de mogelijkheid om een eventuele uitloop van het project op te vangen.
 

Meer weten over tijdelijke contracten?

Vraag het dan aan onze HR adviseurs, zij vertellen graag meer over de verschillende soorten tijdelijke arbeidsovereenkomsten en welke vorm het beste bij uw organisatie past.

Bron: Personeelsnet.nl

Reageren