Zijn er algemene regels voor flexwerk?

In een recent onderzoek is onderzocht of er algemene regels zijn voor de flexibele schil binnen de organisatie. Het antwoord is nee. Lees onderstaand waarom en hoe de flexibele schil wel ingericht kan worden.

Flexibele schil is maatwerk

De flexibele schil verschilt vaak per bedrijf in omvang en inrichting. Logisch, deze schil moet namelijk aansluiten bij de (flexibele) arbeidsbehoefte van het bedrijf. Een kleine flexibele schil is dan ook niet per definitie beter of slechter dan een grote schil. Ook is de ene vorm van flexwerk niet per definitie gewenst of ongewenst. De behoefte van de organisatie staat centraal. Zo blijkt uit het onderzoek 'Flexibele arbeid - de rol van werkgevers' door De Burcht, het Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging.

Oppassen met algemeen beleid voor flexwerk

De belangrijkste aanbeveling uit het onderzoek is dat beleidsmakers terughoudend moeten zijn met algemeen beleid die op alle vormen en omstandigheden van flexwerk toepasbaar is. Een belangrijk gevolg hiervan is dat maatregelen die flexibel werk moeten terugdringen waarschijnlijk niet effectief zijn. In praktijk blijkt vaak dat de uitwerking per situatie kan verschillen.

Het is dan ook verstandiger als sociale partners in cao's afspraken maken over zaken zoals de gewenste omvang en vorm van de flexibele schil en de mate waarin werkgevers in flexwerkers dienen te investeren.

Meer weten over een efficiënte inzet van de flexibele schil binnen uw organisatie? Neem dan vrijblijvend contact op, onze HR specialisten vertellen u graag meer.

Bron: Personeelsnet.nl