Zo stelt u een dreamteam samen

Werkt u op de HR-afdeling en wilt u het ideale team samenstellen? Zorg dan niet voor een team met alleen maar gelijkgestemden, maar zorg dat de werknemers elkaar prestatiegericht respecteren en waarderen. Lees deze tips over het samenstellen van een dreamteam!
 

In 2015 publiceerde de Amerikaanse onderzoekers Aparna Joshi en Andrew Knight een onderzoek over het samenstellen van het ideale team. Wat blijkt? Een goed functionerend team bestaat uit mensen die met elkaar willen samenwerken omdat zij inzien dat zij elkaar versterken. Onderling is er sprake van zakelijk vertrouwen door inzicht in en respect voor de verschillende stijlen, kwaliteiten en bijdragen. Er hoeft geen sprake te zijn van een sterke sociale band of dezelfde interesses. Ook u kunt uw dreamteam samenstellen. Lees hiervoor de volgende tips.
 

Tip 1: Stel een selectiecommissie samen

De ideale sollicitant bestaat niet. Want wie voor de één een uitstekende kandidaat is, hoeft dit niet te zijn voor een ander. Smaken verschillen, ook voor de verschillende leden van een selectiecommissie. Het is daarom van belang om bewust te zijn van deze smaken om een goede en overwogen keuze te kunnen maken.
 

Tip 2: Zorg voor zo concreet mogelijke selectiecriteria

Is de selectiecommissie samengesteld, dan moeten de selectiecriteria boven water komen. Selectiecriteria zij voorwaarden waar kandidaten aan moeten voldoen om aangenomen te worden voor een bepaalde functie met bijbehorende werkzaamheden en verantwoordelijkheden. Maak de selectiecriteria zo concreet mogelijk en zorg dat deze te meten zijn.
 

Tip 3: Breng rangorde aan in de selectiecriteria


Wat is belangrijker: deskundigheid of zichtbaarheid? Jongeren met vernieuwende ideeën of ouderen met jarenlange ervaring? Kunnen samenwerken of autonoom kunnen handelen? Om een team op maat te kunnen samenstellen, is het nodig om vooraf een rangorde aan te brengen in de vereisten.
 

Tip 4: Bepaal per selectiecriterium het minimale kwalificatieniveau

Hoe hoog ligt de lat? Wanneer komt een kandidaat in beeld? Na het bepalen van de selectiecriteria en de belangrijkheid per criterium, is het van belang om het minimale kwalificatieniveau te bepalen. Wat zijn de basiskwalificaties per criterium, zoals leiderschap, visie, samenwerking of analytisch vermogen? Dit helpt u in uw zoektocht naar de geschikte medewerker!
 

Tip 5: Bepaal de individuele kwaliteiten per positie

Door de selectie van ieder lid afzonderlijk zorgvuldig op elkaar aan te laten sluiten, kan gestuurd worden op een divers team dat beschikt over diverse kwaliteiten en stijlen. Let wel: sommige persoonlijkheden kunnen niet goed overweg met andere persoonlijkheden, denk bijvoorbeeld aan geslacht, etniciteit of leeftijd. Schenk hier aandacht aan tijdens de selectieprocedure.

Tot slot: uit het onderzoek van Joshi en Knight blijkt dat teams beter functioneren als competenties en kwaliteiten het fundament vormen van de onderlinge verhoudingen. Het samenstellen van succesvolle teams is dus vooral een kwestie van het zoeken naar medewerkers met aanvullende kwaliteiten en een aanstekelijk enthousiasme.
 

Vraag advies aan Uitzendbureau 65plus

Kunt u hulp gebruiken bij het samenstellen van uw dreamteam of bij het selectieproces van nieuwe medewerkers? Schroom niet en neem contact op met de HR specialisten van Uitzendbureau 65plus. Wij kunnen u advies geven en u helpen bij het selecteren van medewerkers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt. Wij hebben namelijk meer dan veertig jaar ervaring in de arbeidsbemiddeling van senioren.

Bron: Over Strategische Personeelsplanning