Brancheorganisatie NBBU interviewt Simone van der Ven, algemeen directeur 65plus

De NBBU, dé brancheorganisatie van professionele intermediairs op de arbeidsmarkt, bestaat 30 jaar. Ter ere van dit jubileum interviewden ze diverse leden. Zo is 65plus al sinds 1996 lid en sprak onze algemeen directeur Simone met de brancheorganisatie. Wist je trouwens dat er met ons nog zo'n 1300 andere NBBU-leden zijn? Noem een sector, een industrie of een bedrijfstak en er is een NBBU-lid dat daar met zijn dienstverlening een meerwaarde levert. De diversiteit onder hen is groot. Een ware afspiegeling van de maatschappij.

Brancheorganisatie NBBU interviewt Simone van der Ven, algemeen directeur 65plus

Begin van het lidmaatschap

In 1996 werd 65plus lid van de NBBU. Simone vertelt: "In die tijd was Uitzendbureau 65plus een pionier binnen de uitzendbranche. Wij moesten onze opdrachtgevers echt nog overtuigen van de onschatbare waarde die onze doelgroep, de AOW-gerechtigde, op de werkvloer meebrengt. Nu is dat wel heel anders en ziet het bedrijfsleven in dat onze uitzendkrachten een enorme meerwaarde meebrengen. In de beginperiode was er nog weinig wetgeving voor onze doelgroep. Hierdoor fungeerden we vaak als voorbeeld en moesten we veel pionieren. Tegenwoordig is de wet- en regelgeving helaas veel ingewikkelder geworden en neemt overheidsbemoeienis alleen maar toe."

De belangrijkste reden om over te stappen van de ABU naar de NBBU? "Omdat de NBBU zich inzet voor uitzendspecialisten. Wij zijn lid geworden omdat we een partner zochten die oplossingen biedt voor onze bedrijfsvoering waar toen nog geen specifieke wet- en regelgeving was voor doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd", vertelt de algemeen directeur. "Er moet een partij zijn die opkomt voor de kleinere uitzendorganisaties die met andere uitdagingen worstelen dan de leden van de ABU. De NBBU kan zich hierin flink onderscheiden en een meerwaarde bieden."

Bijzondere doelgroep

Simone vervolgt: "Wij vinden het belangrijk dat de NBBU zich zichtbaar inzet voor uitzendspecialisten met een bijzondere doelgroep, zoals de AOW-gerechtigde werkzoekenden. Een doelgroep die door de vergrijzing alleen maar groter wordt en door de vergroening meer en meer gevraagd wordt. Ook vinden wij het belangrijk dat de NBBU ons kan adviseren en onze belangen behartigt bij veranderende cao-bepalingen en wet- en regelgeving."

"De NBBU heeft zich ook ingezet voor AOW-gerechtigde werkzoekenden. In het verleden met specifieke bepalingen voor deze doelgroep die in de NBBU-cao zijn opgenomen."

Uitdagingen

Tot slot vertelt Simone over de grootste uitdagingen van 65plus. "Flexibele arbeid betaalbaar houden en goede kandidaten aantrekken en behouden. Ook biedt digitalisering ons kansen, maar het heeft ook een negatieve invloed op de banen die wij aanbieden aan onze doelgroep. Veel zal geautomatiseerd gaan worden en de populaire banen voor onze doelgroep zullen onder druk komen te staan."

De NBBU kan hier wat Simone betreft zeker een rol in spelen. "De NBBU kan zich hard maken voor specialisten met een bijzondere doelgroep die om specifieke wet- en regelgeving vragen om flexibel door te blijven werken. Daarnaast moet het voor opdrachtgevers betaalbaar blijven om AOW-gerechtigden in te kunnen huren. Ook kan de NBBU op politiek vlak blijven lobbyen voor deze specifieke doelgroep."

Bron: NBBU