Gemiddelde pensioenleeftijd stijgt naar 65 jaar en 8 maanden

Uit cijfers van het CBS blijkt dat werknemers in 2022 later met pensioen gingen dan het jaar ervoor. De gemiddelde leeftijd van pensionado's was in 2022 65 jaar en 8 maanden, in 2021 lag dit nog 3 maanden lager. Ook gingen er vorig jaar 12% minder mensen met pensioen dan in 2021.

Gemiddelde pensioenleeftijd stijgt naar 65 jaar en 8 maanden

Pensioenleeftijd vs. AOW-leeftijd

De AOW-leeftijd was in 2022 66 jaar en 7 maanden. Minder dan de helft van de medewerkers die in dat jaar met pensioen gingen, was jonger dan de AOW-leeftijd. Van 2002 tot 2006 waren ongeveer 9 op de 10 werknemers die met pensioen gingen, jonger dan de AOW-leeftijd. Vanaf 2007 ging een steeds kleiner deel eerder dan de AOW-leeftijd met pensioen. 

Als we kijken naar het recente verleden, laten de cijfers van het CBS ook interessante ontwikkelingen zien. Zo is in 2020 en 2021 de AOW-gerechtigde leeftijd niet verhoogd. In deze periode gingen veel werknemers met pensioen, en ook veel op of na de AOW-leeftijd. In 2022 gingen er meer medewerkers met pensioen voordat zij de AOW-leeftijd bereikten, maar zij waren op het moment van pensionering gemiddeld wel ouder dan in de jaren ervoor.

Gepensioneerden zijn 65+, ongeacht de bedrijfstak

In 2022 was de gemiddelde pensioenleeftijd voor het eerst in alle bedrijfstakken hoger dan 65 jaar. Deze trend is al sinds 2006 zichtbaar. In 2006 bedroeg het verschil tussen de bedrijfstakken met de hoogste en de laagste pensioenleeftijd ruim 4 jaar, in 2012 was dat 2,5 jaar en in 2022 nog 1,5 jaar.

Ook geven de cijfers een andere stijging aan: 45-plussers gaven in 2022 aan door te willen werken tot gemiddeld 65,1 jaar. Dat is het langst sinds het begin van de meting in 2014 toen dit nog 64,3 jaar was. De toename in 2022 volgde op een lichte afname tussen 2020 en 2021, van 64,8 naar 64,6 jaar. 

Langer doorwerken? Het merendeel staat ervoor open

Tot slot blijkt uit het onderzoek van CBS dat veel medewerkers van 45 tot 65 niet negatief staan tegenover langer doorwerken. Het gaat hierbij om het merendeel: 85% van de 45- tot 55-jarigen en 73% van de 55- tot 65-jarigen wil eventueel tot een hogere leeftijd doorwerken. Men geeft wel een aantal voorwaarden aan, waarvan de meest genoemde de mogelijkheid om minder te kunnen werken is. 

Meer lezen?

Op de website van het CBS vind je alle gegevens rondom de gemiddelde pensioenleeftijd van de afgelopen jaren.

 

Bron: CBS