Column onderzoekers Dorien Kooij en Annet de Lange

Onderzoek naar seniore werknemers is heel belangrijk

Samen met Uitzendbureau 65plus doen wij al jaren onderzoek naar de 65-plussers die via Uitzendbureau 65plus worden uitgezonden. Wij vinden het heel belangrijk om onderzoek naar deze groep te doen, omdat organisaties nog niet goed weten hoe het potentieel van deze groep optimaal te benutten. Dit onderzoek heeft al een aantal belangrijke resultaten opgeleverd. Zo kregen we samen met collega-wetenschappers inzicht in welke strategieën senioren helpen om ondanks eventuele gezondheidsklachten toch door te kunnen werken. Dit zijn zogenaamde “selectie, optimalisatie en compensatie” strategieën, zoals het selecteren van minder werkdoelen, investeren in training of het aanpassen van de werkplek. Senioren die dit soort strategieën gebruiken zijn in staat om ondanks gezondheidsklachten toch door te werken.

Column onderzoekers Dorien Kooij en Annet de Lange

In een vervolgstudie onderzochten we samen met collega-wetenschappers individuele factoren die het gebruik van deze strategieën verklaren. In dit onderzoek vonden we dat 65-plussers die een lang toekomstperspectief met veel mogelijkheden waarnemen en gericht zijn op het behalen van doelen deze strategieën gebruiken. In een ander onderzoek bekeken we het job crafting-gedrag van senioren. Job crafting is het op eigen initiatief aanpassen van de baan zodat deze beter past bij wat de 65-plusser interessant vindt of goed kan. Ook dit gedrag kan senioren helpen om langer inzetbaar te zijn.

Maar hoe kunnen organisaties dit gedrag stimuleren? Dit onderzochten we onder 65-plussers en we vonden dat het aanbieden van HR-instrumenten gericht op participatie en communicatie, zoals autonomie, gedecentraliseerde besluitvorming en goede informatievoorziening, job crafting-gedrag stimuleert. Senioren die aangeven dat de organisatie waar zij werkzaam zijn deze HR-instrumenten aanbiedt, voelen zich meer “in control” in de werkomgeving en gaan daardoor meer job craften. Job crafting-gedrag helpt vervolgens om een goede fit te ervaren met de baan.

Recent hebben we het effect van de corona pandemie op 65-plussers onderzocht. De helft van de respondenten gaf aan hun werk nog volledig te kunnen uitvoeren en dat de inhoud van het werk gelijk is gebleven. Er is echter ook een grote groep 65-plussers die door de corona pandemie thuis werkt. Zij geven aan dat dit positieve aspecten heeft, zoals het kunnen pauzeren wanneer het uitkomt, het besparen van reistijd en thuis geconcentreerd kunnen werken, maar ook negatieve aspecten zoals collega’s niet zoveel zien als gewenst, het krijgen van onvoldoende beweging en het gevoel meer vast te zitten aan de computer.

Dit zijn een aantal van de bevindingen die we tot nu toe hebben gedaan. Er is echter nog veel onbekend over 65-plussers, ook omdat vaak onderzoek wordt gedaan naar jongere werknemers of werknemers van middelbare leeftijd. De uitkomsten uit deze onderzoeken kunnen we niet zomaar toepassen op senioren, omdat zij andere werkmotieven en andere capaciteiten hebben in vergelijking met jongere werknemers. Het is daarom belangrijk om te onderzoeken wat organisaties, maar ook senioren zelf, kunnen doen om duurzaam inzetbaar te blijven. 65-plussers zijn met al hun kennis en ervaring heel waardevol voor organisaties. Onderzoek kan ons helpen om deze waarde beter te verzilveren. Met het onderzoek dat wij doen in samenwerking met Uitzendbureau 65plus hopen we hieraan bij te dragen.

Dorien Kooij is hoogleraar op de Tilburg University. Annet de Lange is lector HRM op de Hogeschool Arnhem Nijmegen en bijzonder hoogleraar 'Succesvol ouder worden op het werk' op de Open Universiteit. 

  • Aan de slag

    Kunnen wij je ondersteunen in jouw zoektocht naar een leuke baan? Bekijk de vacaturepagina voor onze actuele vacatures.

  • Plaats je vacature

    Wil je een vacature bij 65plus uitzetten? Wij zoeken vrijblijvend voor je naar de meest geschikte kandidaten.