Werkgevers zien meer en meer de voordelen van werkende AOW'ers

Dat het hele cliché van ‘de pensionado achter de geraniums’ niet meer opgaat, hoef je iemand als onze communicatieadviseur Bart Veltman niet te vertellen. Journalist Eefje Oomen van het AD ging met hem in gesprek: "Het imago van ouderen is anders dan pakweg twintig jaar geleden. Dat betekent dat zij ook voor ander werk gevraagd worden. Zo liep er bij ons onlangs nog een aanvraag binnen voor maaltijdbezorgers op de fiets. Zoiets is echt nieuw. Voor zulk fysiek werk werd vroeger niet aan 65-plussers gedacht."

Werkgevers zien meer en meer de voordelen van werkende AOW'ers

Van exitcultuur naar doorwerken

De opmars van 65-plussers op allerlei werkplekken is in Nederland iets prils, zegt Kène Henkens, hoogleraar veroudering, pensioen en levensloop. "In de VS en in het Verenigd Koninkrijk bestaat door de karige pensioenen al een hele traditie van doorwerken, maar in Nederland was dat lange tijd juist heel anders. Hier hadden we een bijna vanzelfsprekende exitcultuur van zo vroeg mogelijk stoppen. Die cultuur ging pas een beetje kantelen toen in 2001 prepensioenregelingen als de VUT vervielen."

Dat die ‘vanzelfsprekende exitcultuur’ verleden tijd is, blijkt wel uit de cijfers. Vorig jaar had volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek 16,2 procent van de 65- tot 75-jarigen een betaalde baan, waar dat in 2003 nog maar 5,5 procent was. Die stijging is niet alleen het gevolg van de verhoging van de pensioenleeftijd in 2013. Saskia Grit, arbeidsmarktadviseur bij het UWV: "Ook daarvóór nam het aandeel werkende 65-plussers toe. Bovendien werken ook meer 70- tot 75-jarigen en die hebben niks met die verhoging te maken."

Waarom doorwerken?

De belangrijkste verklaring voor deze trend is een inkoppertje: we worden allemaal ouder, we worden ook gezónder ouder en blijven dus langer actief. ‘Bezig blijven’ is dan ook de voornaamste reden voor betaald werk na het pensioen, blijkt uit onderzoek van uitzendbureau 65plus. Reden 2: sociale contacten. Reden 3: kennisoverdracht. Pas op 4: de loonstrook. Veltman: "Het geld is voor de meesten leuk meegenomen, maar zeker niet de belangrijkste motivatie."

Andere verklaringen? Het onderwerp dat elke dag de krant haalt: het nijpende personeelstekort. Joop Schippers, hoogleraar arbeidseconomie: "Doorwerken werd lang ontmoedigd vanwege de ‘verdringing’: ouderen moesten plaatsmaken voor jongeren. Maar die tijd is met de krapte in bijna alle sectoren voorbij."

Werkgevers zien voordelen

Het is dus simpel: werkgevers kúnnen ouderen niet meer de deur wijzen. Veltman: "Door de krappe arbeidsmarkt leggen bedrijven vaker de nadruk op de voordelen van 65-plussers. Als de baan bevalt, zijn ze zeer loyaal. Ze hebben een goed arbeidsethos, melden zich niet ziek bij het eerste het beste verkoudheidje.’’ Antoine Reijnders, secretaris arbeidsmarkt bij werkgeversorganisatie VNO-NCW: "Werkgevers zien meer en meer hun sterke kanten: ervaring, kennis, betrokkenheid."

Ouderen zijn volgens Veltman door de coronapandemie digitaal vaardiger. "Ook bij uitzendwerk is de computer steeds belangrijker. Een loodgieter moet reparaties digitaal invoeren, een receptionist moet videocalls maken, een examen-surveillant moet studenten digitaal aanmelden. Die dingen waren vroeger voor ouderen nog wel een struikelblok, maar dat is sinds corona anders."

Meer lezen?

Eefje Oomen sprak verschillende experts én werkende AOW'ers. Lees het gehele artikel van het AD hier.