De AOW door de jaren heen

De Algemene Ouderdomswet (AOW) bestaat dit jaar 63 jaar. In de loop der jaren is er veel veranderd in deze oudedagvoorziening. Benieuwd naar de geschiedenis van de AOW? Uitzendbureau 65plus, hét uitzendbureau voor mensen die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt, vertelt u er alles over!

De AOW door de jaren heen

Velen denken dat minister Willem Drees aan de wieg stond van de AOW, maar hij was enkel verantwoordelijk voor de noodwet die de basis legde voor de AOW, de Noodwet Ouderdomsvoorziening. Dit gebeurde al in 1947. De AOW werd tien jaar later, in 1957, voor het eerst door minister Suurhoff uitgereikt, waarna de AOW voor iedere 65-plusser beschikbaar werd, ongeacht inkomen of vermogen. Dat eerste jaar ontvingen meer dan 700.000 65-plussers een AOW-uitkering.
 

Financiering van de AOW

De AOW wordt vanaf het begin gefinancierd via een omslagstelsel. Dat wil zeggen dat alle uitkeringen in een jaar komen uit de AOW-premies die datzelfde jaar zijn ingehouden. Het voordeel is dat 65-plussers direct een volledige uitkering kunnen krijgen. AOW’ers zelf betalen geen premie. In de afgelopen decennia zijn er veel zaken veranderd rondom de AOW. Zie hieronder een opsomming met de voornaamste wijzigingen. 
 

1957

De AOW wordt ingevoerd door Ko Suurhoff, minister van Sociale Zaken in het tweede kabinet Drees. De hoogte van de AOW was destijds 857 gulden netto per jaar per alleenstaande.
 

1962

Ouderen die AOW ontvingen, konden hier bijna niet van rondkomen. In 1962 verhoogde de regering de AOW-uitkering met 15 procent en drie jaar later ging de uitkering omhoog tot het sociaal minimum.
 

1974

Na 1962 zijn er diverse verhogingen geweest. In 1974 werd de AOW gelijkgesteld met het minimumloon – dit is zelfs nu nog het geval. 
 

1985

Voor 1985 had van een echtpaar alleen de man recht op AOW, een gehuwde vrouw had dat niet. Bij de invoering van de gelijke behandeling kregen man en vrouw ieder recht op een eigen AOW als zij 65 jaar werden. Jongere partners kregen een AOW-toeslag. 


2002

In sommige jaren waren de AOW-premies niet toereikend. Tot 2002 gebeurde dat incidenteel, sinds 2002 wordt de AOW voor een deel structureel uit extra rijksbijdragen betaald.
 

2013

Per 2013 is de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd ingegaan. Met dit wetsvoorstel wordt de AOW-leeftijd vanaf 1 januari 2013 steeds stapsgewijs verhoogd. 
 

2015

Een grote verandering in de AOW is de afschaffing van de AOW-toeslag. Voorheen ontving men een toeslag bovenop uw AOW-pensioen als uw partner nog geen AOW kreeg en niet te veel verdiende.
 

2019

Het Pensioenakkoord van minister Koolmees hield de gemoederen in 2019 flink bezig. De uitkomst? De AOW-leeftijd zal minder snel stijgen. De AOW-leeftijd blijft in 2020 en 2021 66 jaar en 4 maanden. In 2022 stijgt de AOW-leeftijd met 3 maanden en komt in 2024 uit op 67 jaar. 


2020

De huidige AOW-leeftijd is 66 jaar en 4 maanden. De hoogte van de AOW per 1 januari 2020 hangt af van verschillende factoren. Zo wordt er gekeken of uw alleenstaand bent of samenwonend. Vervolgens gaat het er onder meer om of uw partner ook AOW krijgt. Meer informatie over de hoogte van uw AOW in 2020 vindt u in dit artikel.


Werken na de AOW-leeftijd

Heeft u de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt? Dan ontvangt u AOW. Maar wist u dat 17% van de 65-plussers ook nog een leuke bijverdienste erop nahoudt? Velen van hen gaat aan de slag via 65plus! Wilt u ook nog niet achter de spreekwoordelijke geraniums zitten en bent u benieuwd naar de mogelijkheden? Bekijk dan zeker onze vacatures of neem contact op met onze HR-specialisten. Via onze labels 65plus In Goede Handen, 65plus Op de Weg en 65plus In het Onderwijs hebben wij vele opties, zodat we een passende baan voor u kunnen vinden.

Bron: Plus Online