Onderzoek wijst uit: veel onbenut arbeidspotentieel onder AOW'ers

AOW-gerechtigden weten hun weg naar de arbeidsmarkt steeds meer te vinden. Sterker nog, de arbeidsdeelname bij senioren is de afgelopen decennia meer dan verdubbeld. Maar welk potentieel is er nog meer? Drie onderzoekers gingen het na bij 800 gepensioneerden. De conclusie? Zo'n kwart van de niet-werkende AOW’ers toont belangstelling voor een terugkeer naar betaald werk.

Onderzoek wijst uit: veel onbenut arbeidspotentieel onder AOW'ers

Het onderzoek

Hoewel senioren steeds meer doorwerken en organisaties de meerwaarde van de kennis en ervaring van AOW'ers meer en meer inzien, blijft de vraag wat het onbenutte arbeidspotentieel onder deze groep is. Ellen Dingemans, onderzoeker bij Tilburg University, Kène Henkens, hoogleraar Rijksuniversiteit Groningen en onderzoeker bij het NIDI en Hanna van Solinge, onderzoeker bij het NIDI deden daarom onderzoek onder ruim 800 volledig gepensioneerden. Willen zij nog aan het werk? En welke omstandigheden zijn doorslaggevend om betaald werk weer te overwegen?

Wel of niet doorwerken?

Van de ruim 800 ondervraagde senioren, geeft een kwart aan onder bepaalde voorwaarden wel open te staan om weer betaald werk te gaan doen. De mate van belangstelling verschilt naar leeftijd en opleidingsniveau. Bijna de helft van de 66- tot 69-jarigen overweegt om onder bepaalde omstandigheden weer te gaan werken. Terwijl dit onder 75- tot 79-jarigen gaat om één op de drie. Daarnaast heeft de helft van de hoogopgeleiden belangstelling om weer te gaan werken, tegenover 29 procent van de lageropgeleiden.

De voorwaarden om weer aan het werk te gaan hebben voornamelijk te maken met flexibiliteit in werktijden, vakanties en thuiswerken.

Drijfveren

Naast het hebben van wel of geen belangstelling voor betaald werk, is er in het onderzoek ook nagegaan wat doorslaggevende factoren zouden zijn. Hierbij blijkt de belangrijkste drijfveer de inhoud van het werk. Wanneer het gaat om leuk werk, dan geeft bijna 40% van de mannen en 35% van de vrouwen aan nog belangstelling te hebben voor betaald werk. 

Naast een leuke baan, wil men werktijden zelf kunnen bepalen en helpt het als men ervoor gevraagd wordt. Een actieve benadering blijkt goed in de smaak te vallen: 28% van de mannen en 24% van de vrouwen wil betaald werk overwegen als zij daarvoor worden gevraagd. Geld wordt het minst vaak als reden genoemd om te overwegen weer te gaan werken.

Voor alle leeftijdsgroepen en opleidingsniveaus is de top drie van de meest genoemde omstandigheden om betaald werk te overwegen hetzelfde.

Conclusie

De drie onderzoekers concluderen: "Als een kwart van de gepensioneerden die in onze enquête aangeven te willen werken, dat ook daadwerkelijk zou doen, zou dat gaan om een arbeidspotentieel van tien procent. Bij de huidige 2,6 miljoen inwoners in de leeftijd van 65 tot 80 jaar, van wie de overgrote meerderheid volledig gepensioneerd is, gaat het dan om ruim 200.000 ­potentiële arbeidskrachten. Zij zullen geen voltijdse functies gaan vervullen, maar kunnen op allerlei plekken in organisaties van grote waarde zijn. Denk aan het begeleiden van jongere medewerkers, het inspringen bij ziekte van collega’s, het invullen van onpopulaire werktijden, of het uitvoeren van werkzaamheden die door een krappe personeelsbezetting structureel blijven liggen."

Meer lezen?

Lees het gehele onderzoek op de website van ESB. Ook schreef Hanna van Solinge voor ons een column over het belang van doorwerken na de pensioenleeftijd

 

Bron: ESB