Column oprichters Oud Geleerd Jong Gedaan

Het verbinden van generaties door middel van kennis, dát is onze kracht

Wij zijn Enny van Arkel en Ilse Nieuwland, de trotse oprichters en bestuurders van de stichting Oud Geleerd Jong Gedaan. Oud Geleerd Jong Gedaan (OGJG) streeft naar een maatschappij waarin een leven lang leren voor iedereen de norm is. Dit doen wij door het organiseren van colleges voor senioren die gegeven worden door studenten. Inmiddels zijn we 7 jaar actief, hebben we een fantastisch team en bereiken wij jaarlijks tienduizenden senioren in het hele land.

Column oprichters Oud Geleerd Jong Gedaan

Het begon met een vakantiebaan

Enny: “Tien jaar geleden ging ik in mijn studententijd in de zomervakantie werken in een verpleeghuis. Ik werd gastvrouw op een afdeling waar mensen met dementie in een vergevorderd stadium wonen. Het was compleet nieuw voor me: niet eerder was ik in contact gekomen met deze doelgroep. Ik vond het enorm confronterend in het begin, maar tegelijkertijd ook een enorme uitdaging om het ‘mijn’ achttien bewoners het ieder moment van de dag naar de zin te maken. Vriendin Ilse werd na het doen van vrijwilligerswerk bij hetzelfde verpleeghuis al snel collega en samen zorgden wij ervoor dat de bewoners nog zoveel mogelijk leuke dingen konden doen.

“We zagen allebei de potentie op het gebied van welzijn, dat dit op zoveel manier beter kon en moest. Tevens verbaasde het ons dat wij zo enorm enthousiast waren over deze doelgroep, terwijl leeftijdsgenoten vaak negatief reageerden als we vertelden dat wij met zoveel plezier activiteiten organiseerden voor mensen met dementie. Dit moest anders volgens ons”, aldus Ilse.

Het idee voor de stichting Oud Geleerd Jong Gedaan werd geboren: jonge studenten delen de kennis die zij opdoen op het HBO en aan de universiteit met senioren. Doordat de colleges interactief van aard zijn, leren zij weer van de levenservaring van de deelnemers.

Online Academie Senioren Educatie

Door de coronacrisis konden de interactieve colleges die fysiek plaatsvonden, bij onder andere zorg- en welzijnsorganisaties of in bibliotheken, grotendeels niet doorgaan. “Wij zijn direct gaan handelen naar wat er wel mogelijk was”, aldus Enny. Colleges worden vanaf vorig jaar ook online aangeboden en in samenwerking met SkillsTown hebben we OASE opgericht: Online Academie Senioren Educatie. Dit is een online leeromgeving voor senioren waar zij onbeperkt van colleges, rondleidingen en cursussen kunnen genieten, ontwikkeld door de studenten van OGJG. Elke maand worden nieuwe cursussen geplaatst op OASE, over kunst en cultuur, geschiedenis, talen en persoonlijke ontwikkeling.

Win-win

Enny: “De kennis die de senioren opdoen is weer nieuwe gespreksstof voor het contact met familieleden, vrienden of andere bekenden. We stimuleren dat 60-plussers hun hele leven blijven leren.”

Ilse: “Maar ook het contact met de jongeren is een belangrijke pijler van de stichting en het leerplatform. We brengen jong en oud bij elkaar en laten ze van elkaar leren. Studenten doen bovendien relevante (vrijwilligers-)werkervaring op en maken kennis met de zorgsector.”

Ons doel is dat alle 60-plussers in Nederland cognitief uitgedaagd worden door middel van onze activiteiten. Persoonlijke groei is immers niet afhankelijk van leeftijd!

Enny van Arkel & Ilse Nieuwland - Directeur bestuurders Stichting Oud Geleerd Jong Gedaan