Hoe job crafting en duurzame Inzetbaarheid elkaar versterken

Als organisatie zoek je continu naar manieren om het welzijn en de productiviteit van je werknemers te optimaliseren. Een benadering die steeds meer aandacht krijgt is job crafting. Emile van Nassau, strategisch hr- en loopbaanadviseur, deed onderzoek naar hoe job crafting de inzetbaarheid van 50-plussers beïnvloedt in termen van werkdruk, werkplezier en hun houding ten opzichte van langer doorwerken. En wat blijkt? Meer betrokken en gemotiveerde werknemers zijn niet alleen gelukkiger, maar hebben hierdoor ook langer plezier in hun huidige baan. Hij deelde zijn bevindingen op trendsinhr.nl en inspireert hiermee anderen om ook met het ‘baansleutelen’ te beginnen. 

Hoe job crafting en duurzame Inzetbaarheid elkaar versterken

Wat is job crafting?

De term job crafting staat voor het proces waarbij werknemers de ruimte krijgen om taken, rollen en relaties binnen hun baan aan te passen zodat deze beter aansluiten bij hun behoeften, passies en kwaliteiten. Hierdoor zijn ze meer gemotiveerd en betrokken, wat zorgt voor een hogere tevredenheid.

Succesformule voor zowel werknemer als werkgever

Het succes van deze methode zit in de vrijheid die medewerkers krijgen. Met kleine aanpassingen in dagelijkse werkzaamheden en zonder toestemming van een leidinggevende kunnen er in het takenpakket van de functie kleine aanpassingen worden gedaan. Dit kan binnen alle lagen van de organisatie, maar juist ook bij mensen die er al langer werken. Door personeel vrij te laten om te kijken wat bij hun past, blijven ze langer tevreden binnen hun huidige of aangepaste functie. Veel voordelen voor de werknemer, maar zeker ook voor de organisatie, zegt Emile: "Want als mensen het naar hun zin hebben, dan gaat het werk vaak ook goed."

Starten met job crafting

Ook al voelt de Engelse term misschien als een ver van je bed show, integendeel. Beginnen met job crafting kan vaak op kleine schaal, maar het vraagt wel om goedkeuring en betrokkenheid vanuit het management. Hierdoor ontstaat er bewustwording bij medewerkers, met als gevolg dat zij hun huidige takenpakket en de bijbehorende impact opnieuw zullen bekijken. De vervolgstappen kunnen bestaan uit workshops, waarbij werknemers hun takenpakket analyseren, kennismaken met verschillende baansleutels en het opstellen van specifieke actiepunten. Vooral het doorbreken van de waan van de dag en het reflecteren op wat je doet en wat je ervoor terugkrijgt is hierin onmisbaar.

Zelf gaan job craften?

Wil je na het bereiken van AOW-leeftijd aan de slag blijven? Bekijk een van onze vele vacatures en ontdek waar jouw kwaliteiten goed tot hun recht komen. Liever op zoek naar ervaren AOW’ers die jouw team komen versterken? Plaats hier een vacature voor jouw organisatie en bereken via onze tool direct het uitzendtarief.

 

Bron: trendsinhr.nl