Prinsjesdag 2022: dit betekent het voor AOW'ers

Afgelopen dinsdag was het Prinsjesdag, de dag dat de regering de plannen en budgetten voor het komende jaar presenteert. Wat zijn de plannen uit de Miljoenennota en wat betekenen deze voor de AOW-gerechtigden in ons land?

Prinsjesdag 2022: dit betekent het voor AOW'ers

1. Verhoging AOW

We beginnen met goed nieuws: volgens de huidige plannen gaat het minimumloon per 1 januari 2023 met 10,15% omhoog. Aangezien de netto AOW gekoppeld is aan het netto minimum zal de maandelijkse AOW meestijgen. Naar verwachting is dat ongeveer €130 per maand voor alleenstaanden en ongeveer €90 per maand per persoon als je met z’n tweeën bent.

2. Ontwikkeling nieuwe pensioenwet?

Al meer dan 10 jaar wordt erover gepraat: de nieuwe Pensioenwet. Er ligt een akkoord op hoofdlijnen, maar de uitwerking verloopt stroef. Begin september is er nog uitvoerig over gesproken in de Tweede Kamer, maar daar is nog geen akkoord over bereikt. Het invaren van oude pensioenrechten in een nieuw stelsel blijkt ingewikkelder dan gedacht en er blijft veel gedoe over de rekenmodellen. Wel is toegezegd dat de vernieuwing nooit mag leiden tot een verlies van meer dan vijf procent van de waarde van het origineel opgebouwde pensioen. Hoe dat precies moet, blijft onduidelijk. Of de nieuwe Pensioenwet op 1 januari 2023 ingevoerd gaat worden is dan ook maar de vraag.

3. Afschaffing middelingsregeling

Ga je met pensioen, dan ontvang je vaak voor het eerst inkomen uit verschillende bronnen. Dat kan leiden tot een tegenvaller bij de belastingaangifte, omdat de heffingskortingen niet meteen goed worden toegepast. Door de aangifte uit te smeren over meerdere jaren, het zogeheten middelen, kon je dat leed enigszins verzachten. Maar die mogelijkheid wordt vanaf 2023 helaas afgeschaft.

4. Aanpassingen heffings- en ouderenkorting

Op het totaal van de inkomstenbelasting die u moet betalen, gaat de heffingskorting af. De hoogte van de heffingskorting hangt af van uw leeftijd en uw inkomen. De algemene heffingskorting voor AOW’ers gaat in 2023 omhoog naar €1.583. Dat is bijna €100 meer. Deze korting is afhankelijk van uw inkomen. Is dat meer dan €22.660, dan is de korting lager.

De ouderenkorting, een heffingskorting voor AOW'ers, stijgt voor stellen met €109 naar €1.835. De alleenstaande ouderenkorting stijgt met €29 naar €478. Door deze korting houden ouderen netto meer over, maar merken dat pas bij na maart 2024, bij de aangifte over 2023.

5. Verlaging inkomensafhankelijke zorgpremie

Op uw AOW en uw aanvullend pensioen wordt inkomensafhankelijke zorgpremie (Zvw) ingehouden. Het tarief daarvan daalt in 2023 naar 5,43%.

Reactie Ouderenbonden

Via de Seniorencoalitie laten Ouderenbonden weten tevreden te zijn over het uitgebreide pakket aan koopkrachtmaatregelen dat niet alleen ouderen, maar alle Nederlanders moet helpen met de torenhoge energiekosten, zoals de energietoeslag van €1.300 voor minima en het prijsplafond voor gas en stroom. Ook de huur- en zorgtoeslag gaan omhoog. Maar de Seniorencoalitie waarschuwt ook dat de focus moet liggen op de uitvoering.

Dat de AOW in 2021 stijgt vindt de Seniorencoalitie uiteraard goed nieuws, al zal het zeker niet alle gestegen kosten kunnen compenseren. Verder gaan we ervan uit dat deze verhoging geen sigaar uit eigen doos is. Wel is het jammer dat het kabinet niet tegemoet is gekomen aan de wens van de seniorenorganisaties om nog in 2022 een eenmalige uitkering van €500 te geven aan alle AOW’ers. De Seniorencoalitie pleit ervoor om die uitkering alsnog voor 2023 op te nemen in de begroting.

 

Bron: PlusOnline & ANBO