Zo bepaalt u de ideale flexibele schil voor uw organisatie

De flexibele schil heeft een belangrijke invloed op het functioneren van uw organisatie en het optimaal inzetten van uw personele bezetting. Maar hoe bepaalt u de optimale flexibele schil voor uw bedrijf?

Zo bepaalt u de ideale flexibele schil voor uw organisatie

Wat is de flexibele schil?

De flexibele schil is het deel van uw personeelsbestand dat zonder vast dienstverband voor u werkt. Dit is dus de tegenhanger van de vaste schil die alle medewerkers met een vast dienstverband omvat. 


Welke werknemers vallen onder de flexibele schil?

Binnen de flexibele schil is er nog een onderscheid te maken tussen soort werknemers:

Flexibel personeel

  • Oproepkrachten
  • Personeel met een tijdelijke overeenkomst

Extern personeel

  • Personeel dat via een externe organisatie bij u aan het werk is, bijvoorbeeld een detacheringsbureau
  • Uitzendkrachten
  • Payroll personeel
  • ZZP'ers


Creëer overzicht in uw flexibele schil

In de zoektocht naar de ideale flexibele schil is het belangrijk om de huidige stand van zaken in kaart te brengen. Maak dus een overzicht van de huidige flexibele schil met een onderscheid naar de verschillende types flexibele arbeidskrachten.

Schaal vervolgens de flexibele arbeidskrachten in volgens onderstaande categorieën:

Strategische flexibele arbeidskrachten

Onder deze groep vallen flexibele arbeidskrachten die een toegevoegde waarde leveren aan de organisatie. Denk hierbij aan flexkrachten die direct bijdragen aan de verbetering van de winstgevendheid van de onderneming of die noodzakelijke kennis met zich meebrengen.

Kwantitatieve flexibele arbeidskrachten

Dit zijn de arbeidskrachten die flexibel inzetbaar zijn tijdens piek- en dalperiodes of ter vervanging van een tijdelijk afwezige/ zieke collega. 

Kwalitatieve flexibele arbeidskrachten

Onder deze categorie vallen de flexibele arbeidskrachten die nodig zijn vanwege hun specialistische ervaring, kennis en competenties.


Waar in de organisatie heeft u behoefte aan flexibiliteit?

De meeste bedrijven hebben vooral in specifieke delen van het bedrijf behoefte aan flexibiliteit. Het is dan ook belangrijk dat u weet waar in uw organisatie behoefte is aan flexibel personeel en waarom. Bekijk ook of dit in lijn is met uw organisatiestrategie.

Veel voorkomende redenen om flexibel personeel in te schakelen zijn kennis die bij de vaste kern ontbreekt, een hogere productiviteit ten opzichte van de vaste kern of het kunnen inspelen op tijdelijke drukte op de werkvloer.

Door de oorzaak achter de behoefte aan flexibele arbeidskrachten in kaart te brengen, krijgt u inzicht in de daadwerkelijke noodzaak en afhankelijkheid van de inzet van flexibel personeel.


Wanneer heeft u wel/ geen behoefte aan flexibel personeel?

Breng de pieken en dalen gedurende het jaar in kaart die worden veroorzaakt door bijvoorbeeld seizoendrukte. Hierdoor krijgt u inzicht in welke periodes er op- of afgeschaald moet worden en kunt u de inzet van flexibel personeel hierop afstemmen.


Wat doen uw concurrenten?

Onderzoek en probeer te achterhalen hoe uw concurrenten omgaan met de flexibele schil en gebruik dit als benchmark in de analyse.


Trek de juiste conclusies

Zet alle resultaten uit voorgaande onderdelen op een rij en combineer de kennis tot de juiste conclusies. Wees hierbij ook kritisch en accepteer het ook als blijkt dat uw huidige inzet niet optimaal is. Dit is het moment om zaken aan te pakken en beslissingen te nemen die de inrichting van uw personeelsbestand verbeteren.


Vertaal de gewenste flexibiliteit naar een optimaal personeelsbestand

De analyse moet duidelijk maken waar flexibiliteit gewenst is en welke aanpak u hiervoor kunt inzetten. Zo moet helder worden wat de ideale toekomstsituatie (per bedrijfsonderdeel) is en welke rollen en/ of functies op een andere manier ingevuld moeten worden. Heeft u bijvoorbeeld behoefte aan meer kwantitatieve flexibele arbeidskrachten of gaat u de flexibele schil juist meer inrichten met kwalitatieve flexibele arbeidskrachten? Belangrijke vragen die bepalend zijn in de inrichting van de flexibele schil van uw organisatie. 

Bekijk tot slot ook naar mogelijkheden zoals het uitbesteden van arbeid of het aangaan van samenwerkingsverbanden. Zo komt u stap voor stap dichterbij de ideale flexibele schil en daarmee ook bij een efficiënter functionerende organisatie.


Vraag het onze HR specialist

Meer weten over de flexibele schil en de inzet van flexibele arbeidskrachten? Vraag het dan vrijblijvend aan onze HR specialisten en lees meer over ons eigen flexibel inzetbare personeel.

Bron: Zipconomy.nl