55-Plussers functioneren soms beter dan jongere collega’s

Het Sociaal Cultureel Planbureau presenteerde onlangs de uitkomsten van een enquête. Hieruit blijkt dat 55-plussers op hetzelfde niveau als jongere medewerkers presteren. Sterker nog: in sommige gevallen functioneren ze zelfs beter. Lees er hier meer over.

Uit de enquête van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) blijkt dat 77 procent van de werkgevers vindt dat oudere medewerkers net zo goed functioneren als hun jongere collega’s. En helemaal opmerkelijk: bijna één op de acht ondervraagde werkgevers vindt zelfs dat ouderen het beter doen. Werkgevers staan daarnaast positiever tegenover langer doorwerken en werken na de AOW-gerechtigde leeftijd dan vijftien jaar geleden. Meer dan de helft heeft er geen moeite mee als mensen later met pensioen gaan.
 

Kosten en subsidiëring 

Als 55-plussers het zo goed doen op de werkvloer, waarom hebben sommige oudere medewerkers moeite met het vinden van een baan? Het SCP haalt een mogelijke verklaring aan: de kosten. Oudere werknemers kunnen meer kosten met zich meebrengen, bijvoorbeeld omdat ze in hogere salarisschalen zitten en ze een beroep kunnen doen op bepaalde regelingen. Daar staat tegenover dat het aannemen van oudere medewerkers ook enkele financiële voordelen met zich meebrengt, zoals subsidiëring. Volgens het SCP-onderzoek geeft 37 procent van de werkgevers prioriteit aan ouderenbeleid. 
 

Onderzoek van het CBS

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) publiceerde onlangs een positief onderzoek: het aantal werkende 55-plussers is bijna verdubbeld ten opzichte van 2003. In totaal zijn 1,6 miljoen 55-plussers aan de slag, en zij vormen samen bijna 20 procent van de werkende bevolking. Volgens het CBS komt dat deels door de vergrijzing, maar ook los daarvan zijn er fors meer ouderen aan het werk.

 

Doorwerken via Uitzendbureau 65plus

Wilt u meer informatie over dit nieuwsbericht? Of wilt u meer informatie over doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd? Aarzel niet en neem contact op met de HR-specialisten van Uitzendbureau 65plus. Sinds jaar en dag zenden wij AOW-gerechtigde medewerkers uit. Dit doen wij vanuit onze labels 65plus In het Onderwijs, 65plus Op de Weg en 65plus In Goede Handen. 

Bron: PlusOnline