Belangrijkste wijzigingen vernieuwde Arbowet

Werkgevers en arbodienstverleners hadden vanaf 1 juli 2017 precies een jaar de tijd om de wijzigingen van de Arbowet door te voeren en arbeidscontracten hierop aan te passen. Wilt u weten welke wijzigingen zijn opgenomen? Uitzendbureau 65plus zet ze voor u op een rij.

Op 1 juli 2017 is de vernieuwde Arbowet in werking getreden. Hierin zijn diverse rechten én plichten opgenomen voor betrokken partijen, zoals werkgevers, werknemers, arbodienstverleners én deskundigen als bedrijfsartsen. De doorgevoerde wijzigingen hebben het doel om werkgevers en werknemers meer te betrekken in de arbodienstverlening en de re-integratie van zieke medewerkers (ziekteverzuim).
 

De wijzigingen op een rij

Werkgevers en arbodienstverleners hadden vanaf 1 juli 2017 precies een jaar de tijd om de arbeidscontracten aan te passen en de doorgevoerde wijzigingen op te pakken. De inspectie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voert het toezicht op handhaving uit. Wordt de Arbowet niet nageleefd, dan kunnen er sancties worden opgelegd. Hieronder vindt u de belangrijkste wijzigingen met betrekking tot de vernieuwde Arbowet.
 

Wijziging 1: Invoering basiscontract

Werkgevers moeten met de arbodienst of bedrijfsarts eigen overeenkomsten hebben. In deze overeenkomsten staan alle werkafspraken waar de werkgever zich moet laten bijstaan en adviseren door deskundigen. 
 

Wijziging 2: Vrije toegang tot de werkvloer

Bedrijfsartsen hebben vrije toegang tot de werkvloer, zodat de bedrijfsarts inzicht krijgt in de arbeidsomstandigheden. De werkgever moet deze toegang verlenen. 
 

Wijziging 3: Adviesrol van de bedrijfsarts

De bedrijfsarts geeft diverse adviezen rondom veilig en gezond werken en ziet toe op het toepassen van preventieve maatregelen. Toch is de werkgever verantwoordelijk voor de ziekteverzuimbegeleiding en de ondersteuning hiervan. 
 

Wijziging 4: Ander takenpakket voor betrokkenen

Diverse betrokkenen bij het ziekteverzuim hebben een ander takenpakket gekregen. Zo worden de preventiemedewerker, ondernemingsraad en personeelsvertegenwoordiger meer betrokken bij het arbobeleid. Zij nemen hierbij een grotere adviesrol op zich. 
 

Wijziging 5: Extra rechten werknemers

Werknemers hebben twee extra rechten toegekend gekregen. Zo mogen zij (zonder toestemming van de werkgever) een bezoek brengen aan de bedrijfsarts. Bovendien hebben werknemers het recht om een second opinion aan te vragen bij een andere bedrijfsarts. 
 

Advies van Uitzendbureau 65plus

Wilt u meer informatie over dit artikel? Neem vandaag nog contact op met de HR-specialisten van Uitzendbureau 65plus. Zij beschikken over jarenlange ervaring in de HR en kunnen u meer informatie geven over de Arbowet en de belangrijkste wijzigingen hierin. 

Bron: HR Praktijk