Leeftijdsdiscriminatie niet apart strafbaar stellen

Politieke partij 50PLUS wil leeftijdsdiscriminatie strafbaar stellen in een aparte wet. Minister Stef Blok van Veiligheid en Justitie heeft de Tweede Kamer geadviseerd dit niet te doen. Volgens hem zijn genoeg andere mogelijkheden om het probleem aan te pakken.

Volgens 50PLUS-fractieleider Henk Krol is leeftijdsdiscriminatie een hardnekkig probleem, met name op de arbeidsmarkt. Hij wil daarom een aparte strafbaarheidsstelling op leeftijdsdiscriminiatie in de wet opnemen. Onlangs heeft minister Stef Blok van Veiligheid en Justitie aan de Tweede Kamer laten weten hier niets voor te voelen: volgens Blok zijn er voldoende andere mogelijkheden om het probleem aan te pakken. 
 

Bestaande wet

De minister zegt dat een verbod op leeftijdsdiscriminatie al bestaat in de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid (WGBL). Het verbod op discriminatie op basis van leeftijd geldt bijvoorbeeld bij werving, selectie en ontslag. Een aparte strafbaarstelling zou de vrijheid van meningsuiting te veel beperken.
 

Wetboek van Strafrecht

In het Wetboek van Strafrecht staat leeftijdsdiscriminatie niet genoemd. De wet gaat enkel uit van bescherming van minderheden tegen discriminatie op basis van ras, godsdienst, levensovertuiging of seksuele voorkeur. Wilt u meer informatie over dit nieuwsbericht? Neem contact op met de HR-specialisten van Uitzendbureau 65plus. Wij zijn sinds jaar en dag gespecialiseerd in de arbeidsbemiddeling van medewerkers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt. Wij bemiddelen hen naar een baan in het onderwijs, de facilitaire dienstverlening of de transport. 

Bron: Nu.nl