Nieuwe werkgever? Tips voor uw pensioen

Wisselt u van werkgever? Dan is het belangrijk om enkele zaken rondom uw pensioen in acht te nemen. Want neemt u uw pensioen mee of bouwt u bij verschillende pensioenregelingen pensioen op? Lees er meer over op onze blog.

Wie overstapt naar een nieuwe werkgever, krijgt meestal ook een andere pensioenregeling. Neemt u uw oude pensioen mee of niet? Het meenemen van het pensioen wordt ook wel waardeoverdracht genoemd. Hiermee zet u de waarde van uw oude pensioen over naar de nieuwe pensioenregeling. Doet u zo’n waardeoverdracht, dan is het belangrijk hier een weloverwogen besluit over te nemen. 
 

Aandachtspunten bij veranderen pensioenuitvoerder

Op de website van Business Insider staan enkele aandachtspunten over het veranderen van pensioenuitvoerder. Benieuwd naar deze aandachtspunten? Wij hebben ze hieronder voor u samengevat. 
 

Waardeoverdracht mag altijd

Tot 2015 mocht uw oude pensioen alleen meenemen binnen zes maanden na overstap naar een nieuwe werkgever. Tegenwoordig is er geen bedenktijd meer: u mag uw oude pensioen meenemen wanneer u maar wilt. 
 

Pensioen afhankelijk van beleggingsresultaten

Bij de meeste pensioenregelingen is de hoogte van het pensioen gegarandeerd – dit wordt ook wel middelloonstelsel genoemd. Bij een toenemend aantal regelingen echter hangt de hoogte van het pensioen af van de beleggingsresultaten. Dit kan zorgen voor onzekerheid. 
 

Bekijk de dekkingsgraad

Is uw nieuwe pensioenfonds financieel gezond? Hoe hoger de dekkingsgraad, des te beter. Een gezond fonds kan niet alleen de verplichtingen nakomen, maar kan de pensioenen ook jaarlijks verhogen met de inflatie (indexeren).
 

Verschillen per pensioenfonds

Pensioenregelingen verschillen nogal qua flexibiliteit. Bij sommige uitvoerders mag u al op je 55ste met pensioen en bij een andere pas vanaf uw 62ste. Ook op het gebied van deeltijdpensioen en hoog/laag-pensioen verschillen pensioenregelingen.
 

Partnerpensioen kan vervallen

Bij steeds meer pensioenregelingen vervalt het partnerpensioen zodra u uit dienst bent, maar nog niet met pensioen gaat. Het partnerpensioen is dan geen apart potje, maar het is verzekerd. Dat wil zeggen dat er een overlijdensrisicoverzekering wordt afgesloten. Neem dit in acht.
 

Contact met Uitzendbureau 65plus

Wilt u meer informatie over pensioenen of AOW-uitkeringen? Aarzel niet en neem contact op met de HR-specialisten van Uitzendbureau 65plus. Wij hebben sinds jaar en dag ervaring in het uitzenden van AOW-gerechtigde medewerkers en hebben daarom veel kennis van pensioenen en AOW-uitkeringen. 

Bron: Business Insider