Prinsjesdag 2018: plannen die ouderen raken

Afgelopen dinsdag was het Prinsjesdag, de dag dat de regering de plannen en budgetten voor het komende jaar presenteert. Wat zijn de plannen uit de Miljoenennota en wat betekenen deze plannen voor de senioren in ons land? Lees er hier meer informatie over. 

De derde dinsdag van september staat traditiegetrouw in het teken van Prinsjesdag. Op Prinsjesdag zijn veel ogen gericht op de koning en koningin en natuurlijk op de hoedjesparade. Maar waar Prinsjesdag natuurlijk om draait, is het presenteren van de Miljoenennota. In de Miljoenennota worden de belangrijkste investeringen voor het komende jaar bekendgemaakt. De Miljoenennota is verwerkt in de troonrede die wordt voorgelezen door koning Willem-Alexander. 
 

Troonrede van koning

Wie naar de troonrede heeft gekeken, heeft gehoord dat de koning de volgende zin uitspraak: “Meer mensen moeten concreet voelen dat het goed gaat.”. Gemiddeld genomen valt de koopkracht volgend jaar naar verwachting 1,5 procent hoger uit dan dit jaar. Zo'n 96 procent van de huishoudens zou het in 2019 dan ook beter moeten krijgen dan in 2018. Maar geldt dit ook voor de ouderen in Nederland – merken zij dat het beter gaat met de economie? Gaan zij er maandelijks op vooruit? Magazine Plus Online heeft de belangrijkste veranderingen op een rij gezet. 

 • Spaartaks omlaag
  De belasting op spaargeld gaat omlaag. De Belastingdienst gaat nu nog uit van een (fictief) rendement van 0,36 procent, maar dat wordt 0,13 procent. Dat scheelt spaarders met een vermogen boven de vrijstelling van € 30.000 al gauw tientallen euro’s per jaar.

 • Ouderenkorting omhoog
  Het fiscale voordeel van de ouderenkorting gaat iets omhoog, namelijk zo’n € 160. De ouderenkorting wordt wel deels inkomensafhankelijk.

 • Meer geld naar verpleeghuiszorg
  Aan verpleeghuiszorg wordt in 2019 € 1,2 miljard meer uitgegeven dan in 2017 het geval was.

 • Zorgpremie omhoog
  Volgens gelekte plannen gaat het kabinet voor 2019 uit van een jaarlijkse basispremie van € 1.432. Maandelijks betekent dit een stijging van € 10,33. Deze aanname van de overheid is een richtlijn voor de zorgverzekeraars die in het najaar zelf hun tarieven bepalen. Het kan dus nog anders uitpakken.

 • Zorgtoeslag stijgt
  Voor eenpersoonshuishoudens stijgt de zorgtoeslag waarschijnlijk met maximaal € 92 en voor meerpersoonshuishoudens wordt dat € 277.

 • Het eigen risico blijft gelijk
  Het eigen risico voor de zorgverzekering blijft gelijk, namelijk € 385 per jaar.

 • Zorgkosten minder aftrekbaar 
  Het kabinet werkt aan een vereenvoudiging van de inkomstenbelasting. Dat betekent dat we volgend jaar van drie naar twee belastingschijven gaan, en dat er aftrekposten verdwijnen of afgebouwd worden. Kort gezegd komt dit erop neer dat met name de hoge inkomens ieder jaar minder mogen aftrekken. Net langer het maximale tarief van 52 procent (dit jaar), maar steeds 3 procent minder.

 • Aanpak stapeling zorgkosten
  Wie zorg nodig heeft, krijgt vaak te maken met verschillende instanties en meerdere kostenposten. Deze zogenaamde ‘stapeling’ wordt aangepakt. Wie in 2019 gebruikmaakt van de Wet maatschappelijke ondersteuning, krijgt een vast abonnementstarief van € 19 per maand. De maximale eigen bijdrage voor medicijnen wordt € 250 per jaar. 

 • Vermogensbijtelling omlaag
  De vermogensbijtelling voor wie in een instelling verblijft wordt verlaagd. Waarschijnlijk van 8 naar 4 procent, maar de details zijn nog niet exact bekend.

 • Meer maatschappelijke dienstplicht
  Er komen meer proeven met maatschappelijke diensttijd voor jongeren. Daar trekt de overheid € 63 miljoen extra voor uit en een deel van dat geld zal waarschijnlijk terecht komen in de zorg.

 • Hypotheekrenteaftrek omlaag
  Met ingang van 1 januari 2019 zijn aftrekposten in de tweede schijf aftrekbaar tegen een tarief van 49,5 procent. Maar de deskundigen van Ernst en Young verwachten dat vanaf 1 januari 2020 de hypotheekrenteaftrek fors en snel wordt afgebouwd: ieder jaar met 3 procent. Zo is vanaf 1 januari 2023 hypotheekrente alleen nog aftrekbaar tegen het tarief van de eerste schijf. Dat is afgerond 37 procent. Deze aftrekbeperking geldt naar verwachting niet alleen voor de hypotheekrente, maar ook voor alimentatie, specifieke zorgkosten, weekenduitgaven voor gehandicapten.

 • Voordeel kleine hypotheekschuld: verdwijnt
  Een grote groep ouderen heeft de woning helemaal of bijna helemaal afgelost. In totaal gaat het om 572.000 woningbezitters. Deze groep kan nu gebruik maken van een andere belastingvoordeel: de Wet-Hillen. Daardoor hoeven ze geen eigenwoningforfait te betalen. Dat forfait is een soort bijtelling op basis van de waarde van de woning. Als de rente die een woningbezitter mag aftrekken, lager is dan die bijtelling, dan hoeven ze de bijtelling niet te betalen. Dat levert in de meeste gevallen gaat een voordeel van zo’n € 1.500 per jaar. De aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld wordt met ingang van 1 januari 2019 stapsgewijs in 30 jaar, met 3,33 procent per jaar afgebouwd.

 • Huurtoeslag omlaag
  De plannen om de huurtoeslag te verlagen zijn al eerder bekend gemaakt. Volgens de Woonbond leveren huurders volgend jaar gemiddeld € 24 in. Daar blijft het niet bij: in 2022 gaat er gemiddeld € 93 van de toeslag af. Er zijn 1,4 miljoen huurders die een toeslag krijgen.

 • Energienota omhoog
  Elektriciteit wordt volgend jaar minder zwaar belast, maar gas juist extra. Volgens Vereniging Eigen Huis gaat een gemiddeld huishouden volgend jaar zo’n € 150 meer betalen voor energie.

 • Gemeentelijke belastingen omhoog
  De gemeentelijke heffingen voor onder meer de onroerendezaakbelasting zijn vaak gebaseerd op de WOZ waarde van woningen. Die waarde stijgt volgens de Waarderingskamer volgend jaar met 7,5 tot 9,5 procent. Dat betekent waarschijnlijk: meer betalen aan de gemeente. 

 • Btw omhoog
  Het lage btw-tarief gaat van 6 naar 9 procent. Dat betekent dat onder meer de kapper en de fietsenmaker, sommige boodschappen, medicijnen en hulpmiddelen duurder worden. Een gemiddeld gezin zou daardoor volgend jaar € 300 duurder uit zijn. Ouderenbond Anbo stelt dat ouderen hierdoor onevenredig hard getroffen worden en wil compensatie

 • Spaartaks omlaag
  De Telegraaf wist al eerder te melden dat de belasting op spaargeld omlaag gaat. De Belastingdienst gaat nu nog uit van een (fictief) rendement van 0,36 procent: dat wordt 0,13 procent. Dat scheelt spaarders met een vermogen boven de vrijstelling van € 30.000 snel enkele tientjes per jaar.

 • Pensioen worden mogelijk gekort
  Het is nog niet zeker en van verschillende factoren afhankelijk, maar mede doordat er nog steeds geen pensioenakkoord is, valt het niet uit te sluiten dat een deel van de pensioenfondsen volgend jaar moet korten.

 • Nibud: koopkrachtplaatjes grillig
  Het Nederlands Instituut Budgetvoorlichting (Nibud) heeft de gevolgen nader berekend en spreekt van 'grillige koopkrachtplaatjes'. Gemiddeld genomen is er wellicht een stijging van 1,5 procent, tussen bevolkingsgroepen kunnen grote verschillen bestaan: van min 0,9 procent tot plus 2,8 procent. Gepensioneerden leveren volgens het Nibud voor het eerst niet in, maar gaan er soms minder op vooruit dan andere groepen. Dat geldt niet voor gepensioneerden met een aanvullend pensioen van € 30.000 of meer. Zij gaan er naar verhouding het meest op vooruit volgens het Nibud.
   

Vraag het aan Uitzendbureau 65plus

Wilt u meer informatie over de plannen van Prinsjesdag? Of wilt u weten wat de plannen voor uw organisatie betekenen? Neem vrijblijvend contact op met de HR-specialisten van Uitzendbureau 65plus! Zij hebben de kabinetsplannen en de Miljoenennota op de voet gevolgd en geven u graag meer informatie. 

Bron: Plus Online