Wat maakt iemand een goede recruiter?

De vaardigheden van een interviewer of recruiter hebben veel invloed op de werving en selectie van nieuwe medewerkers. Een goede interviewer doorziet het gedrag van een sollicitant en begrijpt beter hoe mensen zich gedragen in bepaalde situaties. Dit heeft psycholoog Francois De Kock onlangs onderzocht.

Veelal richten onderzoeken over werving en selectie zich op kandidaten, niet op recruiters. Psycholoog Francois De Kock deed echter onderzoek naar de kwaliteiten van interviewers. De Kock is verbonden aan de School of Management van de Universiteit van Kaapstad, waar hij doceert op het gebied van psychometrie, psychologisch onderzoek en onderzoeksmethoden.
 

Proefschrift

Op 17 december promoveerde De Kock aan de Erasmus Universiteit Rotterdam met zijn proefschrift ‘Individual differences in judgment accuracy in personnel selection – What makes the ‘good judge’?’
Volgens De Kock moeten interviewers over bepaalde vaardigheden beschikken om een sollicitant goed te kunnen beoordelen. De kwaliteit van een interviewer is dan ook van invloed op de beoordeling van een sollicitant en op de selectie van nieuwe medewerkers.
 

Drie vaardigheden leiden tot goede beoordeling

Volgens De Kock moeten interviewers over drie specifieke vaardigheden beschikken, willen ze een sollicitant goed kunnen beoordelen. De promovendus legde de volgende drie vaardigheden bloot. Vooral interviewers die goed scoren op de laatste twee vaardigheden zijn bijzonder nauwkeurig in hun oordeel.

1. Herkennen van gedragingen
Een goede recruiter kan herkennen welk gedragingen van een sollicitant overeenkomen met de algemene karaktereigenschappen van deze persoon.

2. Samenhang in karaktereigenschappen
Interviewers maken eveneens een goede selectie wanneer ze begrijpen hoe bepaalde karaktereigenschappen met elkaar samenhangen. Zo zijn eerlijke mensen meestal ook vrij betrouwbaar.

3. Karaktereigenschappen versterken of remmen
Tot slot kunnen recruiters een weloverwogen keuze maken wanneer ze weten hoe bepaalde situaties ervoor zorgen dat karaktereigenschappen van kandidaten zichtbaar worden, of juist worden geremd. Zo is het normaal om gespannen te zijn voor een sollicitatiegesprek, maar als een sollicitant ook gespannen is in een ontspannen situatie, dan is de sollicitant over het algemeen een angstig persoon.
 

Persoonlijkheid recruiter speelt geen rol

In het proefschrift onderzocht de psycholoog ook welke rol de persoonlijkheid van een recruiter speelt tijdens een selectieprocedure. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, ontdekte De Kock dat de eigen persoonlijkheid geen verschil maakt bij het vermogen om kandidaten goed te beoordelen. Ook kwam naar voren dat recruiters niet beter konden oordelen als ze over dezelfde persoonlijkheidskenmerken beschikten als de sollicitanten. Het devies van De Kock: organisaties kunnen recruiters beter selecteren op basis van de drie vaardigheden. Een goede interviewer doorziet het gedrag van een sollicitant en begrijpt beter hoe mensen zich gedragen in bepaalde situaties.

Bron: Personeelsnet