7 voorwaarden voor een strategisch HR-beleid

Wilt u een strategisch HR-beleid invoeren binnen uw organisatie? Er zijn enkele voorwaarden waar uw HR-strategie aan moet voldoen. Uitzendbureau 65plus zet deze voorwaarden graag voor u op een rij.

Wilt u een strategisch HR-beleid opzetten, dan is het goed om vooraf vast te stellen wat dit exact inhoudt. Een strategisch beleid is gebaseerd op een weldoordacht plan dat consequent wordt uitgevoerd. Het plan moet aansluiten op de doelen van de organisatie en moet voor de organisatie voordelen opleveren. Wordt een beleid consequent doorgevoerd, dan gaan de neuzen van de medewerkers dezelfde kant op staan en wordt de HR-strategie onderdeel van de geldende bedrijfscultuur. De behoefte aan een HR-strategie hangt af van de wensen van de bedrijfstop, de vaardigheden en invloed van de HR-directeur, het soort organisatie en de fase waarin een bedrijf zich bevindt.
 

Zeven voorwaarden voor strategische HR

Er zijn verschillende voorwaarden waar een doordachte HR-strategie aan moet voldoen. Deze zeven voorwaarden lichten wij hieronder graag aan u toe.
 

1. Ambitieuze directie

De HR-directeur moet ambitieus zijn en zich richten op een winnende en vooruitstrevende organisatie. Deze directeur staat voor de uitdaging om problemen op de korte termijn op te lossen, zodat de organisatie hier op lange termijn baat bij heeft. Deze manier van preventief werken staat lijnrecht tegenover de geldende HR-organisatie, waarbij problemen vooral naderhand worden opgelost.
 

2. Prettige organisatie

Bouw een ultieme organisatie op waarbij u zich niet alleen richt op het zo kostenefficiënt inzetten van personeel. Richt u liever op een organisatie waar uw medewerkers graag willen werken. Op die manier hebben de medewerkers hart voor de zaak en lopen ze een stapje harder.
 

3. Strategische directie

Een strategische HR-directeur laat op de juiste momenten zijn of haar invloed gelden. Hoe hij of zij dit doet? Door de bedrijfstop te overtuigen met relevante argumenten die worden ondersteund met heldere kengetallen.
 

4. Medewerkers aantrekken en behouden

Wilt u voortdurend een hoogwaardige kwaliteit afleveren, dan moet u ervoor zorgen dat werknemers uw bedrijf de beste plek vinden om te werken. Er moet een hoogstaand arbeidsethos heersen, met aansprekende normen en waarden. Op die manier kan uw organisatie de beste medewerkers aantrekken én behouden.
 

5. HR geeft goede voorbeeld

De medewerkers van de HR-afdeling geven het goede voorbeeld aan de gehele organisatie. Ze leren van elkaar, ze werken in zelfsturende teams en ze nemen deel aan bredere projectorganisaties. De HR-afdeling werkt nauw samen met andere afdelingen en ze trekken soms ook collega’s van andere afdelingen aan. Zo dringt het HR-beleid door tot de haarvaten van uw organisatie.
 

6. Draagvlak creëren

De HR-directeur moet over voldoende kennis en autoriteit beschikken, want hij of zij werkt samen met andere besluitvormers uit de organisatie. Wanneer de HR-afdeling dagelijkse problemen op een constructieve manier oplossen, zorgt dit voor meer geloofwaardigheid van de HR-afdeling en een beter draagvlak bij het implementeren van een strategische HR-agenda!
 

7. Strategie op lange termijn

Zelfs bij een succesvolle onderneming kan HR-strategie veel zoden aan de dijk zetten. Een strategische HR-agenda moet gezien worden als de basis voor een HR-strategie op de lange termijn.


Meer informatie over HR-strategie

Wilt u meer informatie over het opzetten van een strategisch HR-beleid? Denk dan bijvoorbeeld aan het inzetten van flexibele medewerkers, zoals uitzendkrachten die de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt hebben. Bij Uitzendbureau 65plus koppelen we deze ervaren en gemotiveerde medewerkers aan werkgevers in heel Nederland. Meer weten? Neem contact op met de HR specialisten van Uitzendbureau 65plus!

Bron: Personeelsnet