Carrièreswitch op latere leeftijd meestal succesvol

Goed nieuws voor alle oudere werknemers én alle werkgevers! Uit recent Amerikaans onderzoek blijkt dat een carrièreswitch op latere leeftijd vaak heel succesvol is. Een nieuwe loopbaan is voor de meeste 50-plussers een goede stap.

‘Een oude boom verplant men niet’: het is een bekend gezegde waaruit blijkt dat je ouderen niet zomaar moet verhuizen of verplaatsen. Uit Amerikaans onderzoek blijkt echter het tegenovergestelde: maken werknemers tussen de 47 en 70 jaar oud een carrièreswitch, dan kan dit heel positief uitpakken! Het American Institute for Economic Research (AIER) deed onderzoek onder tweeduizend Amerikaanse werknemers van 47 jaar en ouder die in de afgelopen vijf jaar een periode werkloos zijn geweest. Veel van deze werknemers waren bereid om aan een nieuwe loopbaan te willen beginnen.
 

Minder stress in baan die aansluit bij interesses

Uit het onderzoek ‘New careers for older workers’ van het AIER blijkt dat bij 82 procent van de werknemers die van baan wilden veranderen, de overstap ook is gelukt. 90 Procent van hen noemt de carrièreswitch ook nog eens erg succesvol. Deze mensen gaven aan dat hun werk nu beter aansluit op hun interesses en ze bovendien minder stress ervaren. En hoewel veel van hen aanvankelijk salaris moesten inleveren, blijkt dat hun salaris op de langere termijn er juist op vooruit is gegaan.
 

Succesfactoren voor carrièreswitch

Veelal werden oudere werkzoekenden trainer of leraar in hun oude vakgebied, of begonnen zij voor zichzelf. Hieruit blijkt dat een carrièreswitch het meest succesvol is wanneer een werknemer in zijn nieuwe baan dezelfde vaardigheden kan toepassen als in zijn oude functie. Denk bijvoorbeeld aan communicatieve vaardigheden en een probleemoplossend vermogen. Bovendien gaven de ondervraagden aan dat ze veel hadden aan de steun van het thuisfront: ondanks dat ze zonder diploma of cursus aan de nieuwe baan begonnen, konden ze rekenen op veel support van hun familie. Bovendien gaven de ondervraagden aan veel baat te hebben bij hun werkervaring en de contacten die ze in hun vorige banen hebben opgedaan.
 

Onderzoeksresultaten gelden ook voor Nederland

Dit onderzoek is in de Verenigde Staten uitgevoerd, waar het veel normaler is om tot op hoge leeftijd door te werken – zelfs nadat medewerkers hun pensioenleeftijd hebben bereikt. Toch kunnen de resultaten uit dit onderzoek worden doorgetrokken naar Nederland. Onafhankelijk van de plek waar je woont, ben je ook na je vijftigste in staat om een carrièreswitch te maken en iets nieuws te leren.
 

Werken via Uitzendbureau 65plus

Bent u een oudere werknemer en wilt u van baan veranderen? Bij Uitzendbureau 65plus bent u aan het juiste adres! Wij zijn al veertig jaar lang gespecialiseerd in het matchen van werknemers aan werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt en die graag door willen werken. Heeft u interesse in een baan via Uitzendbureau 65plus? Bekijk onze vacatures of neem contact op met een van onze HR specialisten!

Bron: Open voor 50+