Checklist voor verminderen werkdruk

Steeds meer werknemers kampen met een hoge werkdruk en ervaren daardoor veel stress in hun werk. Het gevolg? Mensen hebben minder plezier in het werk en melden zich sneller ziek. Als werkgever kunt u de werkdruk eenvoudig verminderen. Lees hier enkele actiepunten.

Medewerkers die weinig tot geen stress ervaren op hun werk, beleven meer plezier aan hun werkzaamheden. Zij zijn minder vaak ziek en zijn bovendien productiever. In Nederland wordt echter een steeds grotere werkdruk ervaren – dit wordt ook wel de psychosociale arbeidsbelasting (PSA) genoemd. Om de werkdruk te verminderen, heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een aantal actiepunten op een rij gezet voor een goed werkdrukbeleid. Lees hier de checklist en doe er uw voordeel mee!

 • Stap 1:
  Elke werkgever is verplicht een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) met plan van aanpak te maken. Een goede RI&E laat zien welke groepen werknemers of functies risico lopen op een te hoge werkdruk. Dit kan u handige en bruikbare informatie verschaffen!
   
 • Stap 2:
  Wat zijn de oorzaken van een verhoogde werkdruk? Vraag uw medewerkers naar hun ervaringen, zodat u weet wat u kunt aanpakken. Let op: zorg dat minimaal de helft van uw medewerkers meedoet aan dit onderzoekje.
   
 • Stap 3:
  Maak een plan van aanpak met maatregelen tegen te hoge werkdruk. Hierin moet beschreven worden welke maatregelen er genomen moeten worden om de werkdruk aan te pakken. Ook de tijdspanne moet hierin opgenomen worden.
   
 • Stap 4:
  Voer de opgestelde maatregelen uit en evalueer de maatregelen minimaal één keer per anderhalf jaar. Bekijk welk effect de maatregelen hebben gehad. Wellicht moet het beleid hierop aangepast worden.
   
 • Stap 5:
  Geef de medewerkers voorlichting over een te hoge werkdruk. Ga hierbij ook in op specifieke situaties, bespreek de maatregelen die u treft en maak duidelijk wie er verantwoordelijk is voor de maatregelen.
   

Meer weten?

Wilt u meer informatie over de het verlagen van de werkdruk onder medewerkers? Het ministerie van SZW heeft een online tool ontwikkeld waarmee werkgevers kunnen checken of zij genoeg doen aan psychosociale arbeidsbelasting. Uiteraard kunt u ook de hulp inschakelen van Uitzendbureau 65plus! Wij zijn gespecialiseerd in de arbeidsbemiddeling van mensen die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt. Wij kunnen u én uw medewerkers ontlasten door de inzet van ervaren én gemotiveerde uitzendkrachten. Schroom niet en neem contact met ons op!

Bron: P&O Actueel