Handig overzicht met recente AOW-bedragen

Handig overzicht met recente AOW-bedragen

Gaat u binnenkort met pensioen? Wanneer u de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, dan ontvangt u vanuit de overheid een AOW-uitkering. Bekijk hier een overzicht van recente AOW-bedragen die in uw situatie gelden.

De hoogte van uw AOW is per (gezins)situatie anders. Zo wordt er gekeken of u alleenstaand bent of dat u samenwonend of getrouwd bent. Heeft u een partner, dan wordt er ook gekeken of deze de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt en recht heeft op AOW. Bekijk dit overzicht met de AOW-bedragen die per 1 juli 2016 gelden (zowel bruto als netto). Let wel: deze bedragen gelden alleen wanneer u voor de volle 100% pensioen heeft opgebouwd!
 

1. U bent alleenstaand en u heeft recht op AOW
Bedrag per maand

  met heffingskorting zonder heffingskorting
Bruto * € 1.144,72  € 1.144,72
Loonheffing  € 0,00 € 213,17
Bijdrage Zvw € 62,95  € 62,95
Netto  € 1.081,77 € 868,60

* Het brutobedrag is inclusief de inkomensondersteuning AOW van € 25,48 en exclusief vakantiegeld. Het vakantiegeld is € 72,48 bruto per maand en wordt in mei uitbetaald.


2. U bent getrouwd of samenwonend en u én uw partner hebben recht op AOW
Bedrag per maand per persoon

  met heffingskorting  zonder heffingskorting
Bruto * € 788,81  € 788,81
Loonheffing  € 0,00  € 146,83
Bijdrage Zvw € 43,38  € 43,38
Netto € 745,43  € 598,60

* Het brutobedrag is inclusief de inkomensondersteuning AOW van € 25,48 en exclusief vakantiegeld. Het vakantiegeld bedraagt € 51,12 bruto per maand en wordt in mei uitbetaald.


3. U bent getrouwd of samenwonend en uw partner heeft nog geen recht op AOW – u krijgt geen toeslag
Bedrag per maand

  met heffingskorting  zonder heffingskorting
Bruto * € 788,81 € 788,81
Loonheffing  € 0,00  € 146,83
Bijdrage Zvw € 43,38  € 43,38
Netto € 745,43  € 598,60

* Het brutobedrag is inclusief de inkomensondersteuning AOW van € 25,48 en exclusief vakantiegeld. Het vakantiegeld is € 51,77 bruto per maand en wordt in mei uitgekeerd.
 

4. U bent getrouwd of samenwonend en uw partner heeft nog geen recht op AOW – u krijgt volledige toeslag
Bedrag per maand

  met heffingskorting zonder heffingskorting
Bruto * € 1.552,14 € 1.552,14
Loonheffing  € 94,33  € 288,67
Bijdrage Zvw € 85,36  € 85,36
Netto € 1.372,45  € 1.178,11

* Het brutobedrag is inclusief de inkomensondersteuning AOW van € 25,48 en exclusief vakantiegeld. Het vakantiegeld is € 103,54 bruto per maand en wordt in mei uitbetaald.


5. U bent getrouwd of samenwonend en uw partner heeft nog geen recht op AOW – uw toeslag is met 10% verlaagd
Bedrag per maand

  met heffingskorting  zonder heffingskorting
Bruto *  € 1.475,81  € 1.475,81
Loonheffing  € 80,08  € 274,42
Bijdrage Zvw € 81,16  € 81,16
Netto  € 1.314,57  € 1.120,23

* Per 1 augustus 2011 is de toeslag met maximaal 10% verlaagd voor huishoudens met een gezamenlijk inkomen van minimaal € 2.638,06 bruto in de maand. Het brutobedrag is inclusief de inkomensondersteuning AOW van € 25,48 en exclusief vakantiegeld. Het vakantiegeld bedraagt € 98,36 bruto per maand en wordt in mei uitgekeerd.
 

Meer informatie over AOW

Wilt u meer informatie over de AOW-bedragen, bekijk dan de website van de SVB (Sociale Verzekeringsbank). Ook kunt u heel gemakkelijk uw AOW-bedrag uitrekenen via de handige rekentool van SVB. Uiteraard kunt u ook contact opnemen met de HR-specialisten van Uitzendbureau 65plus: zij hebben veel ervaring en kennis van het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd en de daarbij horende regelingen.
 

Bron: SVB
 

Reageren