Krijgt u een transitievergoeding als u met pensioen gaat?

Een jaar geleden heeft de transitievergoeding zijn intrede gedaan. Deze vergoeding is een compensatie voor ontslag en moet de overgang naar een nieuwe baan vergemakkelijken. Toch rijzen er geregeld vragen over de transitievergoeding, zoals 'Hebben werknemers die met pensioen gaan ook recht op een transitievergoeding?' U leest het hier.

Onlangs is met de Wet werk & zekerheid (WWZ) de transitievergoeding geïntroduceerd. De vergoeding wordt uitgekeerd wanneer een werknemer ontslagen wordt via het UWV, de kantonrechter of bij een aflopend jaarcontract na minimaal twee jaar dienstverband. Het ontslag hoeft hierbij niet via het UWV of de kantonrechter te lopen.
 

Hoogte van de transitievergoeding

De transitievergoeding bedraagt een derde maandsalaris per gewerkt jaar bij een dienstverband tot tien jaar en een half maandsalaris per gewerkt jaar voor ieder jaar dat het dienstverband langer heeft geduurd dan tien jaar. Het maximum is € 76.000 of een jaarsalaris bij een hoger inkomen dan € 76.000. Voor 50-plussers geldt tot 2020 een hogere transitievergoeding. Lees meer over de transitievergoeding op de website Transitievergoeding.nl
 

Geen transitievergoeding bij pensionering

De introductie van de transitievergoeding doet ook enkele vragen oproepen. Een veelgehoorde vraag is of pensionerende werknemers ook recht hebben op de vergoeding. Het antwoord is als volgt:
Bij wet is geregeld dat werknemers die 24 maanden of langer bij een werkgever hebben gewerkt, aanspraak kunnen maken op een transitievergoeding als het dienstverband op initiatief van de werkgever is geëindigd. In lid 7 worden echter drie uitzonderingen op deze hoofdregel gemaakt. Een van die uitzonderingen betreft het eindigen of niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst in verband met - of na het bereiken van de AOW- of pensioengerechtigde leeftijd. Werknemers die met pensioen gaan én werknemers die met pensioen zijn, kunnen dus geen aanspraak maken op de transitievergoeding.
 

Inschrijven als werkzoekende bij Uitzendbureau 65plus

Wilt u meer informatie over de transitievergoeding of heeft u andere vragen rondom pensionering? Onze HR specialisten kunnen u verder helpen! Uiteraard kunt u zich na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd inschrijven als werkzoekende. Wij hebben zeer veel ervaring in het uitzenden van gemotiveerde senioren die op zoek zijn naar een passende en uitdagende baan! Neem contact met ons op en vraag naar de mogelijkheden!

Bron: P&O Actueel en Transisitevergoeding.nl