Medewerkers met 9-tot-5-tijden hebben minste werkstress

Deze week is het Week van de Werkstress, waarbij aandacht wordt gevraagd voor werkstress en werkgerelateerde psychische ziektes. Uit recent onderzoek blijkt dat medewerkers met een 9-tot-5-mentaliteit de minste werkdruk ervaren.

Stress op de werkvloer is beroepsziekte nummer één. Meer dan een miljoen mensen loopt jaarlijks het risico op een burn-out en andere werkgerelateerde psychische ziektes. Om aandacht te vragen voor werkstress, is de Week van de Werkstress in het leven geroepen. Van 12 tot en met 15 november vindt de vijfde editie plaats en ditmaal is het centrale thema preventie en werkplezier. Volgens onderzoek van TNO kan door voldoende werkplezier voorkomen worden dat gezonde werkdruk omslaat in ongezonde werkstress.
 

Wet flexibel werken

Werkstress kan beïnvloed worden door uiteenlopende zaken, waaronder werktijden, werkplek, mate van verantwoordelijkheid en personele bezetting. Onlangs werd er een onderzoek uitgevoerd door Markteffect in opdracht van Tele2. In dit onderzoek werden werkgevers en werknemers betrokken en hierbij werd gekeken welke invloed werktijd op het stresslevel van werknemers heeft. Sinds 2016 is de Wet flexibel werken ingegaan: volgens deze wet hebben werknemers het recht om het aantal uren dat zij werken aan te passen. Dit geldt ook voor de plek waar ze dat doen én de tijden waarop ze werken. 
 

9-tot-5-mentaliteit

Volgens de onderzoekers zit er een schaduwkant aan de Wet flexibel werken. Twee jaar na invoering van de wet blijkt dat flexibel werken niet altijd gunstige gevolgen heeft. Zo ervaren medewerkers die 24/7 flexibel werken en beschikbaar zijn méér stress. Zij beoordelen hun werkgeluk dan ook met een 6,9. De verwachting dat werknemers voortdurend bereikbaar zijn, zorgt voor veel werkstress. Medewerkers met een 9-tot-5-mentaliteit hebben minder werkstress en zij waarderen hun werkgeluk met een 7,3. 
 

Verwachtingen werkgevers versus werknemers

Steeds vaker verwachten werkgevers dat werknemers hun werktijd en vrije tijd flexibel indelen. 75 Procent van de werkgevers vindt dat werknemers geen harde grens horen te trekken tussen werk en privé. 67 Procent is van mening dat werknemers op vrije dagen bereikbaar moeten zijn voor dringende zaken en 62 procent vindt dat werknemers in het weekend en in de avonduren sowieso bereikbaar moeten zijn. Deze cijfers staan in schril contrast met de mening van werknemers. Slechts 12 procent van de werknemers geeft aan het geen enkel probleem te vinden om continu bereikbaar te zijn. 42 Procent is van mening dat werk plaatsvindt van negen tot vijf en wil daarbuiten eigenlijk niet worden lastiggevallen. Gebeurt dat toch, dan ervaart 44 procent van deze groep daar stress door.
 

Informatie over werkstress

Wilt u meer informatie over dit artikel? Aarzel niet en neem contact op met de medewerkers van Uitzendbureau 65plus. Zij geven u aanvullende informatie en kijken samen met u hoe u de werkdruk en werkstress onder uw medewerkers kunt verlagen. Als u meer informatie wilt over de Week van de Werkstress, neem dan een kijkje op de website van Duurzame Inzetbaarheid

Bron: PW Net