Ook tekort aan leerkrachten vervolgopleidingen

Er is een groot tekort aan gediplomeerde docenten. Niet alleen op basisscholen, maar ook op middelbare scholen en mbo-, hbo- en wo-opleidingen. Lees op de nieuwsblog van Uitzendbureau 65plus meer over het lerarentekort.

Overvolle klassen, overwerkte docenten, examens die later worden nagekeken … Ook in de collegezaal is het goed te merken dat het aantal docenten terugloopt en de werkdruk op de achterblijvende docenten toeneemt. In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, is het lerarentekort niet alleen op basisscholen aan de orde van de dag. Ook mbo- en hbo-opleidingen kampen met een tekort. 
 

Reactie Landelijke Studentenvakbond (LSVb)

Tussen 2012 en 2016 groeide het aantal docenten weliswaar met 6 procent, maar de groei van het aantal studenten was nóg groter, namelijk 11 procent. Deze trend wordt naar verwachting doorgezet. Tariq Sewbaransingh is voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb). Tegenover de NOS zegt hij het volgende: “We herkennen het probleem. Vooral de komst van internationale studenten gaat maar door en de groei van docenten blijft achter.” Hij vervolgt: “Het komt weleens voor dat de ene helft van de groep in de collegezaal zit waar de docent is, en de andere helft in een andere zaal via een videoverbinding meekijkt.”
 

Reactie Groninger Studentenbond

Sjoerd Kalisvaart, voorzitter van de Groninger Studentenbond, herkent het probleem. Hij zegt het volgende: “De nakijktijden worden langer, horen wij van studenten. Maar ik ben blij dat het in Groningen nog niet zo erg is als op andere plekken. Volgens mij pakt de universiteit het goed aan tot nu toe.” Toch moet er verandering komen. “De financiering moet gewoon anders. Als je het predicaat 'topuniversiteit' wilt, dan zul je moeten investeren en meer docenten aannemen.”
 

Op zijn beloop laten

Opleidingen gaan op verschillende manieren met het groeiende aantal studenten (en het dalende aantal leerkrachten) om. Sommige studies stellen bijvoorbeeld een numerus fixus in, maar andere opleidingen doen er niets mee en laten het op zijn beloop. 
 

Maak kennis met 65plus In het Onderwijs

Heeft u de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt en wilt u werken in het onderwijs? Maak kennis met 65plus In het Onderwijs. Sinds 1975 zijn wij ervaren in het uitzenden van AOW-gerechtigde medewerkers die aan de slag gaan in het onderwijs. Zij worden onder andere ingezet als leerkracht, examinator, surveillant, beoordelaar, docent en huiswerkbegeleider. Interesse? Bekijk onze vacatures en solliciteer direct.

Bron: NOS