Regels rondom afspiegeling bij leeftijd

Onlangs oordeelde het College voor de Rechten van de Mens dat een grote Nederlandse universiteit zich bij een reorganisatie schuldig maakte aan leeftijdsdiscriminatie. Uitzendbureau 65plus zet voor u op een rij welke leeftijdsregels er gelden in het afspiegelingsbeginsel bij ontslag.

Bij reorganisaties werd lange tijd gewerkt met het anciënniteitsbeginsel: dit houdt in dat de werknemer met het kortste dienstverband als eerste in aanmerking komt voor ontslag. Dit is op den duur vervangen door het afspiegelingsbeginsel, zodat niet enkel de laatst binnengekomen medewerkers ontslagen worden. Het afspiegelingsbeginsel houdt kort gezegd in dat een indeling naar leeftijdsgroepen wordt gemaakt en dat vervolgens binnen die leeftijdsgroepen de ontslagvolgorde wordt bepaald. Dit komt een gezonde leeftijdsopbouw binnen ondernemingen ten goede.
 

Uitwisselbare functies

De ontslagvolgorde vindt plaats in de categorie ‘uitwisselbare functies’. Een functie is uitwisselbaar met een andere functie wanneer:

 1. de functies vergelijkbaar zijn wat betreft de inhoud van de functie, de voor de functie vereiste kennis, vaardigheden en competenties, en de tijdelijke of structurele aard van de functie;
 2. het niveau van de functie en de bij de functie horende beloning gelijkwaardig zijn.

Het personeel van de uitwisselbare functies wordt ingedeeld in de volgende vijf leeftijdsgroepen:

 • van 15 tot 25 jaar;
 • van 25 tot 35 jaar;
 • van 35 tot 45 jaar;
 • van 45 tot 55 jaar;
 • van 55 jaar tot AOW-leeftijd.
   

Uitzonderingen op de regel

De verdeling van de ontslagen moet zo plaatsvinden dat de leeftijdsopbouw binnen de categorie uitwisselbare functies vóór en ná de ontslagen verhoudingsgewijs zo veel mogelijk gelijk blijft. Vervolgens wordt binnen elke leeftijdsgroep de werknemer met het kortste dienstverband als eerste voor ontslag voorgedragen – hier komt het anciënniteitsbeginsel toch weer om de hoek kijken. Er gelden enkele uitzonderingen op de regel. Zo wordt het afspiegelingsbeginsel niet toegepast in de volgende gevallen:

 • bij sluiting van het bedrijf of de vestiging;
 • bij het vervallen van een unieke functie (een functie die slechts door één werknemer wordt ingevuld).
 • bij het geheel vervallen van een categorie uitwisselbare functies.
   

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de afspiegelingsregels bij ontslag? Schroom niet en neem contact op met de HR specialisten van Uitzendbureau 65plus! Zij lichten een en ander graag aan u toe en kunnen de ontslagprocedure binnen uw bedrijf onder de loep nemen. Uiteraard kunt u hen ook meer informatie vragen over het in dienst nemen van een oudere medewerker die de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt!

Bron: HR Praktijk