Belangrijke veranderingen in het onderwijs in 2018

Vanaf 1 januari zijn er enkele (wets)wijzigingen doorgevoerd, die van invloed zijn op het onderwijs in Nederland. Bekijk op de weblog van 65plus In het Onderwijs een overzicht met de belangrijkste wijzigingen voor 2018.
 

Met ingang van 1 januari is een aantal wijzigingen ingegaan: hier krijgt onder andere wetenschappers, bedrijven, scholen en leerlingen mee te maken. Bekijk hieronder een overzicht van de veranderingen voor het nieuwe jaar. 
 

Verandering 1: Rekentoets telt niet meer mee

Voor leerlingen in het havo, vmbo en mbo telde de rekentoets al niet mee, maar nu is deze regel ook doorgetrokken naar het vwo. De toets wordt in het huidige schooljaar (2017-2018) wel afgenomen maar telt niet meer mee voor het behalen van het vwo-diploma. 
 

Verandering 2: Toekomstbestendig onderwijs

Voor openbare en bijzondere basisscholen wordt het gemakkelijker om te fuseren tot één samenwerkingsschool. Dit is met name aantrekkelijk voor scholen met een teruglopend aantal leerlingen (bijvoorbeeld in dunbevolkte gebieden). Daarnaast wordt het ook eenvoudiger om basisscholen om te zetten van openbaar naar bijzonder onderwijs (en vice versa) én om een school binnen de gemeentegrenzen te verplaatsen.
 

Verandering 3: Aanmelddatum mbo op 1 april

Wie zich wil aanmelden voor een mbo-opleiding, moet dit uiterlijk op 1 april voor het nieuwe studiejaar doen. Meldt een student zich vóór 1 april 2018 aan, dan heeft hij recht op toelating voor de opleiding naar keuze. Als een student zich niet op 1 april heeft aangemeld, dan kan de mbo-instelling hem weigeren. Na aanmelding kan de student zijn opleidingskeuze nog veranderen.
 

Verandering 4: Post-mbo opleiding

Naast de bachelor en de master komt er per 2018 een nieuwe zelfstandige opleiding in het hoger onderwijs, de associate degree genoemd. Dit is een tweejarige opleiding in het hoger beroepsonderwijs en is bij uitstek geschikt voor mbo-4-gediplomeerden die wel willen doorstuderen, maar die af zien van een vierjarige hbo-bacheloropleiding. De associate degree biedt ook volop kansen voor op- en omscholing van volwassenen en werkenden. 
 

Verandering 5: Proef kwaliteitskeuring in hoger onderwijs

Hogescholen en universiteiten ervaren veel administratieve lastendruk voor hun accreditatie. Eens per zes jaar worden zij onder de loep genomen door de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO). Via een proef wil Ingrid van Engelshoven, Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, bekijken hoe die lastendruk omlaag kan. De inschrijving voor deze proef gaat in januari open, waarna de proef vanaf september 2018 van start zal gaan. 
 

Meer informatie van 65plus In het Onderwijs

Wilt u meer informatie over de wijzigingen? Bekijk de website van de Rijksoverheid. Uiteraard kunt u ook contact opnemen met de HR-specialisten van 65plus In het Onderwijs. Wij hebben sinds 1975 ervaring in het uitzenden van uiteenlopende onderwijsmedewerkers: wij plaatsen hen bij tal van onderwijsinstellingen in Nederland.

Bron: Vraag & Aanbod en Rijksoverheid