Werknemers krijgen vaker een burn-out

Werknemers in Nederland hebben steeds vaker te maken met een burn-out of met overspannenheid. Volgens het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten bestaat 40 procent van alle meldingen bij bedrijfsartsen uit dit soort klachten.

Het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) presenteert ieder jaar een rapportage over de beroepsziekten in Nederland. Dit rapport wordt opgesteld in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Beroepsziekten zijn ziekten die veroorzaakt worden door het uitoefenen van het beroep. Alleen een bedrijfsarts kan vaststellen of er sprake is van een beroepsziekte. Veelvoorkomende beroepsziekten zijn overspannenheid en burn-outs.
 

Tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid

Wat blijkt? Vorig jaar werden er 6.270 beroepsziekten gemeld, waarmee het aantal mensen met een beroepsziekte uitkomt op ruim 11.000. Dit aantal is nagenoeg hetzelfde als voorgaande jaren, maar het aantal mensen dat overspannen is of een burn-out heeft, groeit aanzienlijk. Bijna veertig procent van de ziekmeldingen bij bedrijfsartsen, bestaat uit deze klachten. 
 

Beroepsgroepen met beroepsziekten

De meeste beroepsziekten komen voor bij mannen én bij werknemers boven de 45 jaar. Daarnaast zijn er veel beroepsziekten te betreuren in de dienstverlening, het onderwijs en de gezondheidszorg, want in deze sectoren neemt de druk op het personeel aanzienlijk toe. Over het algemeen zijn mensen met een beroepsziekte relatief lang uit het arbeidsproces, want de beroepsziekte leidt in 70 procent van de gevallen tot tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid.

Bron: NOS